• Vừa ra đời [ o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o ] Vừa ra đời
    Gửi tin nhắnAbout

Ưu điẽm : Đẹp trai , đep trai, rat đẹp trai, 1 sác dẹp gít chít và chíem láy bít bao trái tim cũa nhìu cô gái Nhược điẽm : Dễ thuong, dẽ thuong, wá dẽ thuong Phong cách : Choi lúc nào cũng xóc hàng, khong thix zóng nguòi khác Tính tình : Tụ tin, thong minh, lạc quan, hièn lành, thương nguòi, khong bao giò khi dẽ bát kì ai, hoà dòng, rát là funny, và có súc chịu dụng rát là cao

Status Friends [ 109 ] [ Xem hết ] [ Ask ]


Shoutbox


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group