• Vừa ra đời [ o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o ] Vừa ra đời
  Gửi tin nhắn • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 63
  0 góp ý

  [ Nhật ký đã che giấu ]

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 3
  3 góp ý

  [b]^^ nghi~ sao vay choi` ? akakkakakak

  my name is o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o , wa' so'c hang`

  sinh truõng ra trong 1 gia dình nghèo khó và khong bao giò bít xài tièn vietnam. Nhà chĩ xài họt xoàn vói US dollar màh thoi. Khong bít họt xoàn có nhìu hum, màh dong bàng lon hum àh

  Nhìu lúc bùn khong bít làm gì, rãnh rãnh láy họt xoàn và tièn dô ra dém choi , bùn vì rãnh wá . Có nhìu dem làm rót có 1 cent, màh fãi dót tói hon 90 xáp mói kím ra duọc

  Cuọc dòi mình thì hum có gì cã, chĩ duọc có cái deptrai, giàu có, chãnh, hát hay, nhãy dẹp , dàn giõi , thong minh, có dịa vị, có mạt mũi, di tói dau ai cũng bít .... nói chung cái gì cũng hon nguòi ta ..... bùn vì cái gì cũng hon nguòi ta wá

  Còn vè chuyẹn tình yeu, mình hum bao giò bít kua gái, chĩ dẽ cho gái nó kua thoi. Nhìu lúc cũng bùn, mí dúa con gái nó dúng xép hàng truóc nhà mình nhìu wá, vói mục dích là mún mình cho co họi

  Do dó, tụi nó fãi dúng xép hàng get line láy só thú tụ , mói có hi vọng gạp duọc mình . Bùn wá, nhìu lúc nhìn tụi nó tháy tọi , fãi cám trại , ngũ trong lèu truóc cũa nhà cũa mình . Mình keu tụi nó ' máy em oi, hãy vè nhà di, anh nghĩ là máy em sẽ khong gạp duọc anh dau ' Tuy vạy, họ vãn lì ra dó, khong ai thèm di dau hít áh , cú xép hàng cám trại truóc nhà mình nam này wa nam khác, tháng này wa tháng nọ

  Tièn nuóc mà mình dem di tạt dẽ duõi mí co gái này di , mõi tháng len tói 2 million dollar. Bùn vì hao nuóc tạt , duõi gái di wá


  Bùn wá, dẽ rùi bay giò, truóc cũa nhà mình là 1 bãi nghĩa dịa, vì bít bao nhiu co gái xinh dẹp dó dã chít vì chò dọi wá lau. Chĩ mói ngày hum wa mình dã bõ ra tièn dẹp sạch sẽ chõ dó rùi, láy họt xoàn, kim cuong, ngọc trai dem di lót chõ khu dó rùi áh, chứ lót gạch hay lót cement dẽ bị tron và té lám .

  Có hum bùn bùn, mình tính bõ tièn ra dạp bẽ cái tuọng Liberty Status ' Nũ thàn tụ do ' dẽ xay hình cũa mình len càm cái banner o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o áh , tại cái tuọng dó dã dúng dó lau lám rùi , mình cãm tháy chán khi nhìn cai tuọng dó

  Cách day khong lau, mình bàn ké hoạch ben Chinese là sẽ họp tác xay lại cái vạn lí truòng thành dẽ cho nó thành cái water park, dõ nuóc vo bùn bùn tuọt len tuọt xuóng vạy áh . Chú dẽ khong vạy, nguòi ta di bọ mõi chan lám .

  Ben chõ mình õ cũng bùn lám các bạn àh, ben chõ mình tón tièn mua mirrow là nhìu nhát dó , bít sao hum ?

  Mõi làn màh mình nhìn vô mirror , mình tụ hõi ' guong thàn oi, hãy cho ta bít, ai là nguòi deptrai nhát hành tinh này ? '

  Sau dó, guong trã lòi ' là o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o chú ai nũa ' nói xong cau dó, cái mirrow nó chịu hum nõi, nó tụ dọng bẽ lun. Do dó, mình tón tièn mua mirrow nhìu lám, rít rùi ben chõ mình nó khong sãn xuát kịp mirrow cho mình lun. Các bạn nào õ chõ khác, níu duọc thì gũi wa cho mình nha, tại dạo này ben chõ mình mirrow nó hiém còn hon là gì nũa

  Nói vè nhà cũa mình, khong bít nó có bụ hay khong màh mõi làn tù cữa di xuóng duói bép, mình fãi láy xe BMW lái rùi fãi láy them chiéc Mercedes lái tói hon 3 ngày mói xún duọc duói kitchen. Bùn vì xún bép thoi màh fãi lái lau nhu vạy

  Còn mõi làn màh mình mún di len làu, fãi lái máy bay hét 4 ngày tròi mói tói duọc cái làu 1. hum bít nhà có xây cao hum , màh fãi bay nhu vạy dó

  Mõi làn mình di kua gái, hum bao giò mình bạn dò xa hoa hay là fãi di xe hiẹu này nọ , mình chĩ bạn cái wàn boxer màu den, khoác cái áo màu xanh lá cay rùi choàng them cái khan wàn màu dõ . Rùi cuõi ngụa bạch, tay trái càm cay dò long dao, tay fãi càm õ bánh mì --- fong cách hoàng tũ bạch mã cũa mình dó Bùn vì có fong cách wá

  Mòi làn mình mún di an sáng, fãi lái máy bay wa Taiwan dẽ láy nuóc õ yén xúc miẹng , rùi bay wa HongKong láy bào ngư an xĩa rang thoi, sau dó bay xún Shanghai dẽ an vi cá . Bùn bùn nũa thì bay xún Beijing an món bánh trúng họt gà , bùn vì an sáng màh di nhìu noi wá

  Nói túm lại , cuọc dòi mình nó bùn vạy dó, khong có gì dạc biẹt cã , bùn oi là bùn .

  Kí ten cái rẹt, dóng dáu cái cọc : o0o j3uOn Vi D3p Tr4i o0o [/b]

   :20:

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 1
  0 góp ý

  [ Nhật ký đã che giấu ]


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group