• Biết bò [ HậN ] Biết bò
  Gửi tin nhắn • Chờ em
  khoảng 1 10 năm trước, Edit: 2
  Sad Sad, 0 góp ý

  Trăng....
  Tròn xoe
  Chiếu sáng muôn vàn sự sống
  Bóng
  Chỉ có một bóng
  Anh...
  Cuối mặt xuống
  Ngẹn ngẹn nhói đau ,ở trong lòng
  Sông
  Rút rích ..
  Vẫn những dồng chạy đều đều về cội nguồn
  Em xa rồi ....
  Sao không về với anh ..?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group