• Ông chủ [ sql ] <b>Ông chủ</b>
  Gửi tin nhắn • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 6
  4 góp ý

  HAI LÒNG

  Lòng em như quán bán hàng,
  Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
  Lòng anh như mảng bè trôi,
  Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều
  Lòng anh như biển sóng cồn
  Chứa muôn con nước, ngàn con sông dài
  Lòng em như cánh lá khoai
  Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

  Lòng anh tựa hoa hướng dương,
  Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
  Lòng em như cái con thoi,
  Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành .

  Nguyễn Bính


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group