• Biết bò [ xoai_chua ] Biết bò
  Gửi tin nhắnAbout

khó ưa , khó tính , khó chịu

Photo Gallery [Photo albums]

Status

 • xoai_chua sống biển động lại thành nhiều kỷ niệm ...

  khoảng 1 10 năm trước
  4 góp ý
 • chieuphong Biển sóng, biển sóng đừng xô em Guitar
  khoảng 1 10 năm trước


 • uyeen biển very pretty ... người cũng very very very pretty
  khoảng 1 10 năm trước


 • Venus seo mặc đồ kín mà đi ngoài bãi biẽn thía ngừ đẹp Kiss cheek
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua @sisV : its winter still here , we went beach fishing , nên mới che từ đầu tới chân
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua

  khoảng 1 10 năm trước
  5 góp ý
 • lovely_allie oi nguoi dep .....
  khoảng 1 10 năm trước


 • No đang nóng nhìn xc bận kiểu này thiệt muốn ... hết sức dzị đó lolz
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt thời tiết ở Úc trái ngược dzới toàn thế giới, cho nên ngừ Úc cũng giống weather too =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua Smack sis Katt , vậy muốn nói ý gì hả
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua Smack sis Katt , vậy muốn nói ý gì hả ....then again that makes us specialllll
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua nàng tiên cá lạc trên hồ bơi

  khoảng 1 10 năm trước
  7 góp ý
 • TayThi92 tiên cá sao mặc đồ kì vậy ? lol , phải mặc nothing chứ =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt I just want to say the same thing as sis TT =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • No just wođering y two tails =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • vietbuidoi tien cá này giống mắc cạn wá hohoho
  khoảng 1 10 năm trước


 • chieuphong Dạo này kiên ăn cá =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • Khoai tien cá ú kekek
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua sis TT and Kat , cause its winter and the flu is lingering around , mermaid fải bận đồ hong thôi bị bệnh , Nờ 2 để một cái xi cua , kiên gì kô gkiên , fish is good for you , Khoai cá ú ăn mới ngon , ăn kô bị mắc xương nhiều Bleh bleh
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua HUGE STORM ....lights out everywhere ...and so covered the house with candles .....

  khoảng 1 10 năm trước
  2 góp ý
 • katkatt so romantic
  khoảng 1 10 năm trước


 • No anything else ; <img src='/kl_image/14.gif' border=0>
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua ôi sao mình nhìn hieeeền ghê =))

  khoảng 1 10 năm trước
  4 góp ý
 • 8hột_zịt_lộn ôi đẹp quá
  khoảng 1 10 năm trước


 • Mưa... thế là xoài đã ... sắp hết chua rùi đấy ! :)
  khoảng 1 10 năm trước


 • No nhìn trẻ lại mấy năm hahaha
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt vì có honey hén <img src='/kl_image/14.gif' border=0>
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua im happy ...finally found my "home" Heart :)

  khoảng 1 10 năm trước
  2 góp ý
 • No chúc mừng Clapping ... trời phải chi ai như xc nói với Nờ câu này chắc hạnh phúc rớt nước mắt luôn quá <img src='/kl_image/18.gif' border=0>
  khoảng 1 10 năm trước


 • Venus chúc mừng xc nhé Happy
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua at lastttttttt.....breattthhheeeee innn breatheee out

  khoảng 1 10 năm trước
  2 góp ý
 • 8duyên_dáng for u it's more like sex sweet sex .....
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua why ur always have a sexual view on everything , are you lacking that in your marriage life PK ?
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua fantastic year .... năm nay nhiều điều vui và hạnh phúc ..lucky

  Loved Loved
  khoảng 1 10 năm trước
  3 góp ý
 • No me too, năm nay chắc có vợ quá =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua dont forget to send me invite Nờ :)
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt I 'm happy for you Boi . @Nờ: năm nào Nờ cũng nói cứ dzợ muh shao than thở ăn cơm hộp không dzị <img src='/kl_image/14.gif' border=0>)
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua never realised how much clothes you have until you need to pack up and move ... Crying :shocked: Cryin
  Tired Tired
  khoảng 1 10 năm trước
  8 góp ý
 • katkatt move where ? to your significant other 's home ?
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua it is his house , but not moving in with him , just moving into the whole house for myself , hehehe, obviously no doubt he be packing in his stuff soon
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt congrats XC :) hehehe.... this is the chance for you to have a courage to throw away all junks Giggling
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua hahha yes ,....i have packed 14 bags of clothes ...unbelievable!!!! i am very tempted to throw away everything and start on a whole new closet ....buttttt......cant make myself part from all the clothes hahaha
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt I know, even I dónt have that much clothes and shoes (in my opions <img src='/kl_image/18.gif' border=0> ), but when I packed oh my Giggling So I started to sort out clothes and shoes that I rarely used for Goodwill, and after packing I rewarding myself by end up at shopping mall =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua i already have 4 bags of clothes which im donating in the recyling bin for charity uses , i think tomorow i will got through all by bags again and throw out more , and only take the ones i realllllyy like ...and go shopping again ...so many clothes on sale now ....=)) ...save me the hassel of packing and unpacking and washing and folding clothes
  khoảng 1 10 năm trước


 • katkatt unpacking is tiring, it took me a few months to unpack all stuffs so I ended up to look for clothes every morning =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • TayThi92 been there !
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua về rồi ....

  Loved Loved
  khoảng 1 10 năm trước
  3 góp ý
 • No còn không biết tranh thủ đi nữa, 22h là đi rồi =))
  khoảng 1 10 năm trước


 • Venus he must be a lucky one xc :) we can see how much u love him Love
  khoảng 1 10 năm trước


 • xoai_chua no that was last week Nơ this week back for good . hehe :)
  khoảng 1 10 năm trước
 Friends [ 3 ] [ Xem hết ] [ Ask ]


Shoutbox


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group