• Biết đi [ An Hien ] Biết đi
  Gửi tin nhắn • khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  [center][img]http://www.giotlesau.net/myeimg/maiyeuem.net_H_LSB1.gif[/ img][/center][center][img]http://www.giotlesau.net/myeimg/maiyeuem.net _anhien.gif[/img][/center][center][img]http://www.giotlesau.net/myeimg /maiyeuem.net_H_LSB.gif[/img][/center]

 • khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  [color=red][b]Khi Anh đi không người đưa tiễn.
  Khi Anh về 7-8 thằng khiêng.
  Trên mộ anh khắc 8 chữ thiêng liêng.
  Từ-Nay-Anh-Sống-Cuộc-Đời-Cô-Độc!!![/b][/color]


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group