• No Avatar
  Chảnh World [ 5 Beauty ]
  Gửi tin nhắn • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 2
  0 góp ý

  Hoa lan tím là bông hoa đầu tiên anh tặng. Bởi vì ai đó rất yêu hoa lan nên ngày hôm sau anh mang tặng ai đó một chậu lan. Chậu lan đầy kỹ niệm nhưng ai đó đã vô tình làm chết đi chậu lan.

  nhớ khi xưa có nguời theo ai đó
  mang qua nhà cành lan tím xinh xinh
  vì anh biết ai đó yêu lan tím
  tím vô tình tỏ hết mối tuơng tư
  hôm sau nữa anh sang nhà ai đó
  mang tặng ai chậu lan bé làm quen
  nhưng ai đó vô tình không chăm sóc
  để chậu hoa theo ngày tháng úa tàn
  lan đã chết nhưng tình yêu hai đứa
  mãi đep tuơi theo năm tháng không mờ
  nhành lan tím mang đầy bao kỹ niệm
  của một thời hai đứa mới yêu nhau

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  chán wá trời, chờ đồ lâu wá, mong wá

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  Now I lay me down to sleep
  I pray the Lord my shape to keep.
  Please no wrinkles, please no bags
  And please lift my butt before it sags.
  Please no age spots, please no gray
  And as for my belly, please take it away.
  Please keep me healthy, please keep me young,


  And thank you Dear Lord


  For all that you've done.

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  0 góp ý

  bored!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chatting

 • khoảng 1 10 năm trước, Edit: 1
  Shocked Shocked, 0 góp ý

  [color=deepskyblue]Beep by Pussycat Dolls
  (feat. Will.I.Am)

  Ha, ha-ha, ha-ha
  Ha, ha-ha, ha
  Ha-ha, ha-ha, ha-ha
  Ha, ha-ha, ha

  [Will.I.Am]
  It's funny how a man only thinks about the...
  You got a real big heart, but I'm looking at your...
  You got real big brains, but I'm looking at your...
  Girl, there ain't no pain in me looking at your...

  [Nicole]
  I don't give a...
  Keep looking at my...
  'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
  I'm a do my thing while you're playing with your...
  Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

  Every boy's the same
  Since I been in the seventh grade
  They been trying to get with me
  Trying to (Ha, ha-ha, ha, ha-ha)
  They always got a plan
  To be my one and only man
  Want to hold me with their hands
  Want to (Ha, ha-ha, ha, ha-ha)
  I keep turning them down
  But, they always come around
  Asking me to go around
  That's not the way it's going down

  'Cause they only want
  Only want my ha, ha-ha
  Ha, ha-ha
  Only want what they want
  But, na, ah-ah
  Na, ah-ah

  [Will.I.Am]
  It's funny how a man only thinks about the...
  You got a real big heart, but I'm looking at your...
  You got real big brains, but I'm looking at your...
  Girl, there ain't no pain in me looking at your...

  [PCD]
  I don't give a...
  Keep looking at my...
  'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
  I'm a do my thing while you're playing with your...
  Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha

  Do you know that no
  Don't mean yes, it means no
  So just hold up, wait a minute
  Let me put my two cents in it
  One, just be patient
  Don't be rushing
  Like you're anxious
  And two, you're just too agressive
  trying to get your (Ahh)

  Do you know that I know?
  And I don't want to go there

  Only want
  Only want my ha, ha-ha
  Ha, ha-ha
  Only want what they want
  But, na, ah-ah
  Na, ah-ah

  [Will.I.Am]
  It's funny how a man only thinks about the...
  You got a real big heart, but I'm looking at your...
  You got real big brains, but I'm looking at your...
  Girl, there ain't no pain in me looking at your...

  [Carmit]
  I don't give a...
  Keep looking at my...
  'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
  I'm a do my thing while you're playing with your...
  Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha

  [Will.I.Am]
  Boomp-boomp, Omp-omp
  Boomp, boomp-boomp
  Boomp-boomp, Omp-omp
  Boomp, boomp-boomp
  [Repeated]

  [PCD]
  Ooh, you've got it bad I can tell
  You want it bad, but oh well
  what you got for me
  Is something I
  Something I don't need
  Oh oh oh !!

  [Will.I.Am]
  It's funny how a man only thinks about the...
  You got a real big heart, but I'm looking at your...
  You got real big brains, but I'm looking at your...
  Girl, there ain't no pain in me looking at your...

  [PCD]
  I don't give a...
  Keep looking at my...
  'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
  I'm a do my thing while you're playing with your...
  Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha

  [Will.I.Am]
  It's funny how a man only thinks about the...
  You got a real big heart, but I'm looking at your...
  You got real big brains, but I'm looking at your...
  Girl, there ain't no pain in me looking at your...

  [PCD]
  I don't give a...
  Keep looking at my...
  'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
  I'm a do my thing while you're playing with your...
  Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha[/color]


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group