• Vịnh cái quạt trần
  khoảng 11 tháng trước, Edit: 0
  0 góp ý

  Vịnh cái quạt trần

  Trời nực nên em phải ở trần

  Một gậy dài dài cắm vào thân

  Tay kia vặn núm, thân em ngoáy

  Quân tử sướng từ đầu tới chăn

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group