• Người xưa!
  khoảng 8 tháng trước, Edit: 0
  Tearful Tearful, 2 góp ý

  Hơn 10 năm rồi với bao bộn bề trong cuộc sống, tự nhiên hôm nay nhớ về maiyeuem.net. Vẫn như ngày đầu mới tham gia nhóm cảm xúc bồi hồi khó tả . Ai còn nhớ mình ko? 1. Vậy đừng đi nữa... :P

   Lòng Trắc Ẩn viết khoảng 8 tháng trước
 2. Già rồi đi không nổi nữa:D

   Katy_cao viết khoảng 8 tháng trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group