• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 0
    0 góp ý

    I hate meetings .... chuyện chẳng có gì mà nói nhiều nhức đầu quá đi .... Ghét mí ngừ nói nhiều mà chẳng có gì đáng nghe .... Bash head .... 3 tuần rồi ... 3 buổi ngồi cả 2 tiếng nghe đi nghe lại những chuyện mà ai cũng bít Hy vọng mí tuần sau có chiện mới để nói .... Hum bít sao mùa này nản quá chừng Hum có chiện gì như ý muốn hít Cũng fải ráng thôi ... 4 months to go

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group