• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  Flirty Flirty, 4 góp ý

  Cảm giác trống rỗng .... Mong được nghỉ học .... nhưng ở nhà lại cảm thấy buồn ... Có nên đi Lake Tahoe dzí ngừ ta hong? Đi ... Không đi ... đi ... không nên .... không bít mình mún gì nữa How can I tell you? ...
  Đọc được vài chương của Hồng Lâu Mộng ... Mẹ nói đúng ... hay thật .... Giả Bảo Ngọc & Lâm Đại Ngọc thật xứng đôi ... tri âm đồng cảm .... mấy ai có được người yêu có tâm hồn đồng điệu .... Không cần đọc hết cũng bít kết cục chắc hong có happy ending .... Nếu họ mà đến được với nhau chắc đâu có tựa là Red Chamber Dream được .... Những gì tốt đẹp chắc chỉ có thể diễn ra trong giấc mộng phù phiếm mà thôi .... 1. hihihi ... LH vui lại vì có ngừ bạn như D vậy đó .... LH chỉ thấy thật khó khăn khi fải say NO dzí ai đó thôi ....

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
 2. tỷ LH

   sql viết khoảng 1 10 năm trước
 3. Đang lạnh từ trong ra ngoài muh có sql làm tỷ thấy ấm áp làm sao á

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group