• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
  Sleepy Sleepy, 9 góp ý

  Am I wrong? 1. No

   babyson82 viết khoảng 1 10 năm trước
 2. i nủ i baby

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
 3. No...

   babyson82 viết khoảng 1 10 năm trước
 4. baby sao vậy Nói LH nghe coi bùn nủ hay đang bùn chiện gì hả

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
 5. No

   babyson82 viết khoảng 1 10 năm trước
 6. baby cà chua, wính bi giờ

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
 7. Noooooooo

   babyson82 viết khoảng 1 10 năm trước
 8. hui hong wính nữa muh seo hum ni baby chỉ bít nói 1 từ "no" thôi vậy?

   LienHuong viết khoảng 1 10 năm trước
 9.  babyson82 viết khoảng 1 10 năm trước
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group