• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
    Nervous Nervous, 0 góp ý, 1 thích

    Thật lạ ... cứ tưởng mình có khả năng hiểu được người ... rồi fát hiện là mình hiểu lầm .... thất vọng quá .... cũng là 1 bài học, tốt xấu lẫn lộn .... phải ráng tin để còn nở được nụ cười

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group