• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
    0 góp ý

    Spring break mà hỏng có break tí nào ... ôm 1 mớ việc về rồi ngồi ngó ... ngán quá ... thôi kệ đi, tự cho mình nghỉ ... lại hong yên tâm ôi cơn lười lại nổi lên

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group