• khoảng 1 10 năm trước, Edit: 0
    Nervous Nervous, 0 góp ý, 1 thích

    Chẳng biết chọn Today's color là gì nữa ... 1 chút blue hy vọng, một xíu gray ảm đạm ... 1 tí violet yêu thương ... còn lại là những nét chấm phá của các màu ... hỷ nộ ái ố đều có cả ... Mình đang hạnh phúc ... bi quan hay thất vọng đây


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group