• khoảng 2 10 năm trước, Edit: 1
    Tired Tired, 0 góp ý

    [color=tomato]Lại một ngày trôi qua, hôm nay tuyết rơi nhiều quá không thễ đi học sớm được. Nhưng trưa cũng có thễ lên trường được, tôi mới vận được email từ owl writting tutor. Họ nói tôi viết tệ lắm, phãi sữa lại hai ba đều nữa. Tôi có chúc buồn chắc có lẽ tôi expect quá perfect đi nên khi tôi bị người ta nói hay cho suggertions thì buồn và giận bãn thân mình. Lớp BIO lại không được khá, tôi không biết có qua nỗi lớp này hay không nữa. Tôi phãi làm tốt exam trong ngày thứ hai tuần tới này, không thôi tôi không còn gì đễ làm nữa. Phãi học và học, cố gắn qua hai tháng nữa là ok rồi. hết mùa này lại qua mùa spring lại học tiếp, tôi phãi cố gắn, cố gắn. [/color]

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group