Albums

Ngày vừa mưa, vừa nắng .. Hồn trống vắng đơn côi

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. Ta vừa vui , lại vừa buồn -Lưng chừng giữa nhớ và thương 1 người

   Mi Kha September 02, 2009
 2. Người đang cách nửa địa cầu .. Mong mưa xuân tưới luống sầu cho ai

   Út Ráng September 02, 2009
 3. Thế ngày nhiều nắng không mưa, lòng em mưa hay nắng

   Art-7venUp September 03, 2009
 4. Mưa

   Ngốc_xít September 03, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group