Albums

Cô liêu tím thẫm hoàng hôn .. Mưa đâu chan chứa loang miền Cô Đơn

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. Hoàng hôn đã ngã nón chào ... Màn đêm buông phủ một màu cô liêu ... Đêm buồn Ít nhớ người yêu ...Ngồi buồn tựa gối liêu xiêu giọt sầu Sun

   Út Tịch September 14, 2009
 2. Cũng vì em thích dỗi hờn - Nên hoàng hôn tím cho buồn mênh mông

   Út Nhứt September 14, 2009
 3. dù ai rớt .. chạy lại lụm :-D ..

   Lòng Trắc Ẩn September 14, 2009
 4. Bởi em là chúa dỗi hờn ..Nên thương nhớ cũng nhường đường lẻ loi :(

   Út Ít September 14, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group