Albums

" thu có buồn bằng thu trong mắt em _ Nắng có hanh hao bằng tim em tàn úa _ Đâu chỉ có mùa thu là buồn muôn thủa _ Vắng anh rồi hạ héo úa sầu vương "

Photo Album: Photo of the day
2 comment(s)

  1. âm hưởng nghe dịu vợi như "Như cánh vạc bay" vậy.. :(

     Lòng Trắc Ẩn September 21, 2009
  2. Em vẫn trong xanh thuở thiếu thời
    Chờ người lữ khách yêu nhau

     chieuphong January 24, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group