Albums

Photo Album: Photo of the day
10 comment(s)

 1. Út Ráng thèm có em bé hahaha

   No September 25, 2009
 2. chùi seo em hem bít ta =))

   Út Ráng September 25, 2009
 3. Chị Nờ nói sai rùi đó là người yêu của bé ráng mà bé Mót mới đi dạm ngõ đó =))

   Út Mót September 25, 2009
 4. 2 đứa thí ghê, xài chung một thèng =))

   No September 25, 2009
 5. xài chung hùi nào âu chị Nờ ... đó là huni2 của bé Ráng do em chọn dùm mà =))

   Út Mót September 25, 2009
 6. chung hùi nào ... Mót bưng cau trầu hỏi dùm em ó =))

   Út Ráng September 25, 2009
 7. 2 nhỏ này ...thấy ghê =))

   Mi Kha September 25, 2009
 8. Mk sao nói bọn em ghê ... bọn em nghe lời các cụ nhà ta ngày xưa khuyên mà " chọn chồng từ thuở còn thơ " =)) =))

   Út Mót September 25, 2009
 9. Mót đúng đúng á mikha =))

   Út Ráng September 25, 2009
 10. Hun kìa ..hun dzí =))

   Út Ít September 25, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group