Albums

Trung thu buồn lắm chị Hằng ơi ..trần thế em nay chán nửa rồi

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. hyhy .. bài này nhớ hồi đi học, chán nửa mà mấy thằng bạn đọc thành chán ... chữa :-D

   Lòng Trắc Ẩn October 04, 2009
 2. hà hà Ken .. pó tay chấm bạn Ken lun

   maithe... October 04, 2009
 3. chán chữa hay chán chửa Sun ... nghĩa khác à nghen =))

   No October 04, 2009
 4. uh chán chửa .. :-D .. hên là Ken nói mấy thằng bạn Ken, nếu nói ra thì lại chấm Ken ròi :-D

   Lòng Trắc Ẩn October 04, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group