Albums

Đã bao đêm em khóc cho tim mình vụn vỡ _ Khóc cho vơi bớt đi nỗi nhớ anh _ Khóc ... cho chút tình ấy mong manh _ Biết trách sao anh - người dưng hờ hững "

Photo Album: Photo of the day
1 comment(s)

  1. Người dưng nào hờ hững ??? tệ quá mà , người dưng thiệt vô tình

     Người Dưng October 08, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group