Albums

:guitar: Tôi nâng niu hoa vàng.. Tình tang tính tình tình tang... Khi bông hoa úa tàn.. Tình tang.. Lòng tôi vấn vương ...

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. đàn kêu tích tịch tình tang Guitar 1

   Lòng Trắc Ẩn November 02, 2009
 2. Haiz..hoa úa ràu bỏ đi, mua cí khác cắm ..đừng nhìn mãi cái lọ làm chi

   Ngốc_xít November 02, 2009
 3. bông đẹp wá :)

   Venus November 02, 2009
 4. tình hoa một đoá mong manh / đem chi đông đến cho đành dở dang

   hoamocmienthang3 November 02, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group