Albums

Tâm trạng như bông hoa này đẹp hay xấu

Photo Album: Photo of the day
3 comment(s)

  1. Vừa xấu lại vừa đẹp ..=))

     HậN November 13, 2009
  2. nếu ví tâm trạng mình như bông hoa này có nghĩa bạn đang ở bờ vực của sự hạnh phúc :)

     No November 13, 2009
  3. tiu gòi ... hoa bắt đầu tàn ... tâm trạng bàng hoàng rối loạn Sun

     mltr November 14, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group