Albums

hic ... cắt tóc gồi http://vn.myblog.yahoo.com/keys_love11/article?mid=239

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. tóc ngắn ............... chắc chắn ................. của a =))

   8hột_zịt_lộn November 16, 2009
 2. còn dài "qá" .. :-D ..

   Lòng Trắc Ẩn November 16, 2009
 3. dài wá còn dài hơn P cắt ngắn nữa đi

   lamvuphong November 16, 2009
 4. hứ ... ngắn hồi nào ... anh đo coi tóc ai dài hơn hem ???

   ngoc_le^ November 17, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group