Albums

chồng i làm oài ...nhớ chồng wé :(

Photo Album: Photo of the day
6 comment(s)

 1. chồng i làm zìa thấy cí môi chu ra zị thì chạy lại mi 1 cái cũng fái roài =))

   8duyên_dáng January 07, 2010
 2. hahah....đáng lẽ cái hình này nó là motion pic..ma ko bik sao trong này nó đứng im re a..:))

   8iu_nu January 08, 2010
 3. Kiss cheek có tình iu roài có khác , thục nữ quá đi ;;)

   Ngốc_xít January 08, 2010
 4. chòy chồng đi lèm có j đâu mừ nhớ, nếu nhớ wá wa nhà thèng hàng xóm chơi là đở bùn lìn àh

   út lép January 08, 2010
 5. mê dzai quá đi hahaha

   8mama January 08, 2010
 6. ai lại nỡ lòng nào muh wa thèng hàng xóm chứ, để thèng hàng xóm kim mình thôi =)).....@ngoc: em muh thục nữ chéc là thục cho lủng hết wá =)) .....@mama: zai mê em muh mama =))

   8iu_nu January 08, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group