Albums

candy for "1 thang

Photo Album: Photo of the day
11 comment(s)

 1. nice eyes glasses, this one looks good on u 8iu ....

   8duyên_dáng January 12, 2010
 2. thanks anh jd..but i still think am look "ngố "in it =))

   8iu_nu January 12, 2010
 3. ờ thì "Ngố" chồng nhìn mới sxương chứ :)

   8duyên_dáng January 12, 2010
 4. cho an vói :))

   8chíp_chãnh_chọe January 12, 2010
 5. @jd: heheh.chéc zị ...chéc tại ngố nên mới thương :P ......@ss chip: kẹo chồng tẹng, sao share dc ss =))

   8iu_nu January 12, 2010
 6. lên núi chỉ ăn kẹo chớ hông thổi ... hả hahaha

   8mama January 12, 2010
 7. thổi thì fải kím chỗ nào sang trọng mới thổi dc chứ =)) ng ta lên núi ngắm điện thành phố and sao muh=))

   8iu_nu January 12, 2010
 8. ủa phải có ch ỗ sang trọng mới thổi hả =)) cái đó hồi giờ sis hem biết , coi bộ iêu nữ thổi rồi hay sao kinh nghiệm quá =))

   8mama January 12, 2010
 9. thổi thì em thổi từ nhỏ kìa ss ơi =))

   8iu_nu January 12, 2010
 10. nhìn mà thèm :D :D

   ximbong91023 January 12, 2010
 11. - Lép cho mượn cái khăn nè XM

   út lép January 13, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group