Albums

Nhớ mọi người quá

Photo Album: Photo of the day
8 comment(s)

 1. qá nhó :-D ..

   Lòng Trắc Ẩn January 19, 2010
 2. Nhớ thiệt hông :D

   Ngốc_xít January 19, 2010
 3. đây nhớ giỡn bộ , hỏng có nhớ thiệt =))

   Mi Kha January 19, 2010
 4. mk nhớ giỡn hả ..nhưng có từ nhớ, ghi nhận nhớ thiệt =))

   Ngốc_xít January 19, 2010
 5. Thật tình, hết thuốc :P

   nguyetcam January 20, 2010
 6. hổng nhớ Ngốc :D

   katkatt January 20, 2010
 7. - NX tình củm ghê ta :-P

   út lép January 20, 2010
 8. mặt ngốc dễ sợ, đúng là ngốc xít :D ..

   ximbong91023 January 20, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group