Albums

miss him :cry3:

Photo Album: Photo of the day
10 comment(s)

 1. where is he babe? Hugging

   Venus January 25, 2010
 2. he o nhà áh ss :P

   8iu_nu January 25, 2010
 3. nhớ thì kiu nó tới nhìn 1 cái cho hết nhớ Sun rùi đủi nó dìa cho nó ngủ típ i =))

   Venus January 25, 2010
 4. =)) chìu nay mới gặp ..nhưng muh nhớ opài

   8iu_nu January 25, 2010
 5. gẹp nó wài, còi chừng nó no rùi choán mình đoá Sun cho nó đói đói chút thì nó sẽ sèm wài =)) =))

   Venus January 25, 2010
 6. @V, sèm nó đi tìm món khác ăn =))

   No January 25, 2010
 7. @ss V: hahhaha..cũng đúng, muh tại gặp có chút xiu àh ...@N: cái này đúng ah =))

   8iu_nu January 26, 2010
 8. baby you have to teaaase him baby hahaha !

   uyeen January 26, 2010
 9. N: đi tìm món khác en, thì cho đi lun i N ..loại đó ko đáng cho mình ew sương hen Sun

   Venus January 26, 2010
 10. @uyen: heheh..we see each other like 2-3 times a week...cuz he pick me up from sku on monday and wedneday cuz i dont have a ride

   8iu_nu January 26, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group