Albums

ngày xưa hai đứa

Photo Album: Photo of the day
4 comment(s)

 1. lại lụa chõ tranh tói tranh sáng làm chuyẹn mò ám Laugh crying ..

   Lòng Trắc Ẩn February 24, 2010
 2. làm chiện mờ ám muh cũng có người lò dò dzô đây coi =))

   katkatt February 24, 2010
 3. Ken dzô làm nhơn chúng cho tình yêu .. tan võ sau này heh ..

   Lòng Trắc Ẩn February 25, 2010
 4. ngày xưa 2 đứa ... còn đâu / môi hôn xưa đã phai màu yêu thương / tình như một giọt lệ buồn / âm thầm rớt xuống tơ vương cõi người

   hoamocmienthang3 February 25, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group