Albums

" Xin chút yêu thương còn xót lại khỏa lấp trong nhau_ mà như vết thương với trăm ngàn mảnh vá_Níu giữ mong manh làm sao nắm được ??? Chỉ làm tăng vết xước lòng mình" CMN (trích blog)

Photo Album: Photo of the day
0 comment(s)

    Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
    All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
    Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
    Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group