Albums

http://www.maiyeuem.net/topic/152911/Buc-minh-voi--Soi-xich-Le-Kieu-Nhu#1423006 < -- Ngọc rất bực mình vì nghệ thuật ta mà cũng có chỗ đứng cho Lê Kiều Như

Photo Album: Photo of the day
2 comment(s)

  1. Kiss cheek bực mình thì làm được gì nè ? uống miếng nước cho hạ hỏa đi , để ý làm gì cho phiền chứ cô em xinh đẹp :1: .

     Mi Kha March 29, 2010
  2. Lê Kiều Như - Xúc xích =))

     8hột_zịt_lộn March 29, 2010
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group