Albums

Quá khứ

Photo Album: Mãi mãi
3 comment(s)

 1. ples rotate be4 pót nha cưng Kiss cheek

  nice pie ý nhầm nice pic Sun

  tặng hũ keo 502 nè , hàn gắn lại đi ;)

   8hột_zịt_lộn April 03, 2011
 2. vỡ rồi gắn cũng có vết nứt ...lâu lâu lại đứt tay

   cogaimattroi April 03, 2011
 3. cái gì nó cũng nứt cả ( chẳng gì là hoàn hảo ) , cái nào mình biết thì tốt đỡ hơn đứt tay chổ mình chưa biết Hugging

   8hột_zịt_lộn April 03, 2011
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group