Albums

mới làm cái brochure 2 face , 6page , hơi bị rối vì quá nhiều :)) , đang edit và thêm hiệu ứng - pics bớt :sun:

Photo Album: Photo of the day
8 comment(s)

 1. loạn thị òi =))

   Mây.Nắng September 14, 2011
 2. em chỉ cận thị thoai mà =))

   8hột_zịt_lộn September 14, 2011
 3. thì giờ thành loạn thị sau khi nhìn cí hình này =))

   Mây.Nắng September 14, 2011
 4. thankss anh đi cưng =)) em hết bị cận roài So funny

   8hột_zịt_lộn September 14, 2011
 5. ôi trời em đội ơn anh =))

   Mây.Nắng September 14, 2011
 6. exa wéo còm =))

   8hột_zịt_lộn September 14, 2011
 7. tuốt dưới q6 :6:

   mltr September 14, 2011
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group