Albums

hình chôm <3 just because ..i am in love w/ him <3

Photo Album: Photo of the day
7 comment(s)

 1. namo adi pho pho (on v's caption) :)

   katkatt April 02, 2012
 2. coi ai vậy sis ? Nếu bé ko có cha mẹ then I will adopt him ...omg he is cuteeee!

   lovely_allie April 03, 2012
 3. cute mini chú tiểu :)

   TayThi92 April 03, 2012
 4. he is chubby and cute!!!! Kids are the most adorable and innocent beings...

   lovely_allie April 03, 2012
 5. chị V tìm đâu ra hình chutieu lúc nhỏ vậy? cũng may là không tìm được hình chutieu lúc nhỏ ở truồng tắm mưa =))

   chutieuthichbeer April 03, 2012
 6. hình naked thì để dành blackmail chứ ngu gì đem bỏ ra đây for free dzị ct :D

   Venus April 03, 2012
 7. blackmail người tu hành là tội lỗi chết với lại chutieu đâu có cái gì quí giá để mà blackmail đâu :)

   chutieuthichbeer April 03, 2012
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group