Deepest truths become taboo.

  • ShinichiKudo

    khoảng 1 10 năm trước
  • Kudo cảm thấy đau lòng khi đọc một cuốn sách " Ten Commandments , twice removed" cua tac giả nao quên mất tên .
    Có điều kudo thấy buồn khi tác giả nói về những niềm tin truơ"c đay duoc coi là premises thì bây giờ trở thành taboo trong hệ thô"ng giáo duc bên usa va canada hic hic .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group