LUẬN ĐOÁN TỔNG-QUÁT TRỌN NĂM BÍNH-TUẤT 2006

 • none92

  khoảng 1 10 năm trước
 • NAM NỮ XEM CHUNG
  MẬU-TÝ 59 tuổi (Sinh từ 10/2/1948 đến 28/1/1949) sinh Cung Càn, Bản Mệnh Tích-lịch-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thái-Dương, hạn Thiên-La. Nữ: Sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương.

  Tài chánh năm nay chỉ ở mức trung bình trong sự cố gắng cả năm, tiền bạc có sự hao tốn ngoài dự tính. Việc làm không nên thay đổi kể cả di chuyển nhà cửa hay cơ sở thương mại bất lợi về sau. Đi xa hay du lịch tránh đi vùng biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu. Sức khỏe trung bình, để ý về bộ máy tuần hoàn. Cẩn thận về xe cộ, vũ khí, điện lửa. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  CANH-TÝ 47 tuổi (Sinh từ 28/1/1960 đến 14/2/1961), sinh Cung Càn, Bản Mệnh Bích-thượng-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú , hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ.

  Thành công trên mức trung bình về tài chánh, tiền bạc thoải mái vào các tháng tốt trong năm. Có cơ hội thay đổi nhà cửa hoặc cơ sở thương mại thì nên làm. Việc đi xa hay du lịch có xảy ra, nên đi chung với gia đình. Tâm sự tình cảm cá nhân thoải mái hay có tin vui cho người thân trẻ tuổi. Sức khỏe khả quan, để ý về các tai nạn có liên quan đến sông nước, thuốc men và hóa chất khi sử dụng. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  NHÂM-TÝ 35 tuổi (Sinh từ 15/2/1972 đến 2/2/1973), Sinh Cung Chấn, Bản Mệnh Tang-đố-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương. Nữ: Sao Thái Bạch, hạn Thiên La.

  Tiền bạc năm nay trên mức trung bình tuy phải chật vật khó khăn hơn so với năm trước. Việc làm không có sự thay đổi nghề nghiệp hay chỗ làm, việc mua tạo bất động sản không có trở ngại. Đi xa hay du lịch không có lợi. Tâm sự tình cảm cá nhân nên tránh bất hòa với người thân hay đồng nghiệp. Sức khỏe tốt bình thường, để ý bộ máy tiêu hóa có bị trở ngại vào các tháng xấu. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  GIÁP-TÝ 23 tuổi (Sinh từ 2/2/1984 đến 19/2/1985), Sinh Cung Chấn, Bản Mệnh Hải-trung-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Thái-Dương, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tuyền.

  Tiền bạc và tài chánh năm nay trên mức trung bình và được thuận lợi hơn nếu so với năm trước. Việc học hay làm có sự thăng tiến, được quí nhân phù trợ giúp sức thành công. Tâm sự tình cảm cá nhân vui vẽ thoải mái, có thêm bạn mới, có tin vui trong thân nhân ở xa. Sức khỏe tốt, đi xa hay du lịch thuận lợi nhưng nên tránh đi đến những vùng đồi núi hay đang có bạo động. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.
  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  KỶ-SỬU 58 tuổi (Sinh từ 29/1/1949 đến 16/2/1950), sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Tích-lịch-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thái-Bạch, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tuyền.

  Tài chánh năm nay ở mức trung bình trở xuống, tiền bạc có bị khó khăn vào các tháng xấu trong năm. Việc làm nên giữ y, tránh thay đổi vô ích. Việc thay đổi hay di chuyển nhà cửa hoặc cơ sở thương mại bất lợi về sau. Đi xa hay du lịch tránh vùng sông biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về con cái hay người phối ngẫu. Sức khỏe bình thường, để ý bộ máy tiêu-hóa. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  TÂN-SỬU 46 tuổi (Sinh từ 15/2/1961 đến 4/2/1962), sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Bích-thượng-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Tài chánh năm nay trên mức trung bình, tiền bạc thoải mái có cơ hội mua sắm bất động sản hay đồ vật quí giá. Việc làm thăng tiến, thay đổi hay sửa đổi cơ sở thương mại cũng tốt. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân thoải mái, có tin vui cho người thân trẻ tuổi. Sức khỏe khả quan nhưng nên để ý việc ăn uống Ngũ nghỉ cá nhân. Thận trọng về giấy tờ luật pháp. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  QUÍ-SỬU 34 tuổi (Sinh từ 3/2/1973 đến 22/1/1974), sinh Cung Tốn, Bản Mệnh Tang-đố-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng. Nữ: Sao Thái Dương, hạn Toán Tận.

  Tiền bạc năm nay có sự thành công và thăng tiến, tài chánh trên mức trung bình nếu so với năm trước. Có sự thay đổi trong việc làm hoặc di chuyển nhà cửa hay cơ sở thương mại ngoài dự tính. Đi xa hay du lịch không thuận tiện trong năm nay. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự suy nghĩ về người phối ngẫu hay tin vui trong thân nhân. Sức khỏe khả quan, để ý về xe cộ và luật pháp. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ẤT-SỬU 22 tuổi (Sinh từ 20/2/1985 đến 8/2/1986), sinh Cung Tốn. Bản Mệnh Hải-trung-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Thái Âm, hạn Tam Kheo.

  Tiền bạc năm nay được thoải mái, có cơ hội được mua sắm các vật dụng cần thiết cho việc học hay làm vào các tháng tốt nhất trong năm. Có sự thăng tiến trong nghề nghiệp hay học hành thi cử. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có thêm bạn mới, có tin vui cho thân nhân trong gia đình. Sức khỏe tốt, nên để ý sự hiểu lầm hay ganh tị của người cùng phái. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  CANH-DẦN 57 tuổi (Sinh từ 17/2/1950 đến 5/2/1951) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Tòng-bách-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo.

  Tài chánh năm nay trên mức mức trung bình trong sự cố gắng cả năm, tiền bạc gặp khó khăn vào các tháng xấu. Việc làm có sự thay đổi hoặc di chuyển nhà cửa hay cơ sở thương mại. Đi xa hay du lịch không thuận lợi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về con cái hay người phối ngẫu. Sức khỏe bình thường, để ý về bộ máy tiêu hóa. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  NHÂM-DẦN 45 tuổi (Sinh từ 5/2/1962 đến 24/1/1963) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Kim-bạch-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Thành công về vấn đề tiền bạc vượt trội hơn năm trước, lợi tức cả năm trên mức trung bình. Việc làm có sự thăng tiến, có cơ hội mua tạo bất động sản vào các tháng tốt trong năm. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái với những người thân trong gia đình, có tin vui cho thân nhân ở xa. Sức khỏe khả quan, nên để ý về xe cộ, vũ khí, điện lửa. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  GIÁP-DẦN 33 tuổi (Sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Đại-khê-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Vân-Hán, hạn Thiên-La. Nữ: Sao La Hầu, hạn Thiên La.

  Tài chánh năm nay chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi, có nhiều việc phải chi tiêu ngoài dự tính. Có sự thay đổi việc làm hoặc di chuyển chỗ ở hay nơi làm việc. Đi xa hay xuất ngoại không có ích lợi gì cả. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu hay trong thân nhân có người đau yếu hoặc bị tai nạn bất ngờ. Sức khỏe bình thường, để ý về giấy tờ luật pháp. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  BÍNH-DẦN 21 tuổi (Sinh từ 9/2/1986 đến 28/1/1987) Sinh Cung Khãm, Bản Mệnh Lô-trung-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thủy-Diệu, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Mộc Đức, hạn Ngũ Mộ.

  Tiền bạc năm nay yếu kém nếu so với năm trước, nên thận trọng khi chi tiêu tiền bạc, tránh đua đòi hoang phí, càng gây thêm khó khăn cho gia đình. Không nên thay đổi chỗ ở hay trường học, sẽ gặp khó khăn về sau. Tâm sự tình cảm cá nhân có thêm bạn mới, nhưng phải chọn bạn tốt mà chơi. Đi xa hay du lịch không thuận lợi. Sức khỏe khả quan, để ý tai nạn về sông nước và thuốc men. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  TÂN-MÃO 56 tuổi (Sinh từ 6/2/1951 đến 26/1/1952) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Tòng-bách-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình nhờ vào các tháng tốt nhất trong năm, có sự chi tiêu ngoài dự tính hay bị lường gạt lợi dụng tiền bạc vào các tháng xấu nhất. Không nên thay đổi việc làm hoặc nhà cửa cơ sở thương mại, có hại về sau. Đi xa hay du lịch nên tránh đến vùng sa mạc. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ cho thân nhân đau yếu hoặc tai nạn bất ngờ. Sức khỏe suy kém. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  QUÍ-MÃO 44 tuổi (Sinh từ 25/1/1963 đến 12/2/1964) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Kim-bạch-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam : Sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương. Nữ: Sao Thái Bạch, hạn Thiên La.

  Tài chánh năm nay thành công trên mức trung bình, tiền bạc thoải mái nên có cơ hội mua tạo bất động sản. Việc làm có sự thăng tiến, mở mang phát triển cơ sở thương mại. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự vui vẽ thoải mái trong gia đình, nhất là người thân trẻ tuổi có hỉ sự. Sức khỏe khả quan, tuy nhiên nên để ý về bộ máy tuần hoàn hay sử dụng hóa chất. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  ẤT-MÃO 32 tuổi (Sinh từ 11/2/1975 đến 30/1/1976) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Đại-khê-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam : Sao Thái-Dương, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tuyền.

  Tiền bạc bị khó khăn hoặc phải hao tốn chi tiêu ngoài dự tính, lợi tức năm nay chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi. Có sự thay đổi hay di chuyển chỗ ở hoặc chỗ làm. Đi xa hay du lịch không thuận lợi trong lúc này. Tâm sự tình cảm cá nhân có nhiều lo nghĩ về người phối ngẫu hoặc có thân nhân đau yếu bất ngờ. Sức khỏe khả quan nhưng nên chú ý về sinh hoạt đời sống hằng ngày. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  ĐINH-MÃO 20 tuổi (Sinh từ 29/1/1987 đến 16/2/1988) sinh Cung Càn, Bản Mệnh Lư-trung-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Thiên Tinh.

  Có nhiều việc phải chi tiêu tiền bạc, không nên hoang phí vào những việc vô ích, chỉ làm khó khăn cho mình và gia đình mà thôi. Nên duy trì mọi việc như cũ, nếu thay đổi việc làm hay việc học chỉ có bất lợi và bị trở ngại cho tương lai. Đi xa hay du lịch không thuận tiện. Tâm sự tình cảm cá nhân, nên chọn bạn tốt mà chơi. Sức khỏe khả quan, để ý về các tai nạn sông nước và vủ khí. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  NHÂM-THÌN 55 tuổi (Sinh từ 27/1/1952 đến 13/2/1953) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Trường-lưu-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Lợi tức năm nay ở mức trung bình trở xuống mà thôi, tiền bạc gặp khó khăn trở ngại vào các tháng xấu trong năm. Nên cố gắng duy trì chỗ ở hay nơi làm việc, thay đổi không ích lợi mà còn gặp nhiều khó khăn. Đi xa hay du lịch không thuận lợi trong lúc này. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người thân lớn tuổi hay con cái bị trở ngại. Sức khỏe suy kém, để ý về bộ máy tuần hoàn. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  GIÁP-THÌN 43 tuổi (Sinh từ 13/2/1964 đến 1/2/1965) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Phú-đăng-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Kế-Đô, hạn Địa-Vỏng. Nữ: Sao Thái Dương, hạn Địa Võng.

  Tài chánh năm nay ở mức trung bình trong sự cố gắng cả năm, tiền bạc có sự thiếu hụt hay hao tốn bất ngờ vào các tháng xấu. Không nên thay đổi chỗ ở hay chỗ làm, chỉ gây thêm khó khăn mà thôi. Đi xa hay du lịch không thuận lợi. Tâm sự tình cảm cá nhân có lo nghĩ về người phối ngẫu. Sức khỏe yếu kém, nên để ý về bộ máy tuần hoàn. Cẩn thận xe cộ và sông nước. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  BÍNH-THÌN 31 tuổi (Sinh từ 31/1/1976 đến 17/2/1977) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Sa-trung-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Thái Âm, hạn Tam Kheo.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, tiền bạc thoải mái nên có cơ hội mua sắm đồ vật đắt tiền trong gia đình. Việc làm thăng tiến, phát triển cơ sở thương mại có lợi về sau. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái với người thân, còn độc thân dễ tiến tới hôn nhân. Sức khỏe khả quan, tuy nhiên nên để ý những người cùng phái thị phi. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  MẬU-THÌN 19 tuổi (Sinh từ 17/2/1988 đến 5/2/1989) sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Đại-lâm-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Có sự thuận lợi về tiền bạc trong năm nay, nhưng nên biết hoàn cảnh hiện tại của mình để tránh hoang phí hay đua đòi với bạn bè vô ích. Không nên thay đổi chỗ làm việc hay nơi học hành, chỉ gây thêm khó khăn. Đi xa hay du lịch không cần thiết. Tâm sự tình cảm cá nhân vui vẽ thoải mái, nhưng nên chọn bạn tốt mà chơi. Sức khỏe khả quan, nên để ý về các vật bén nhọn hay vũ khí. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  QUÍ-TỊ 54 tuổi (Sinh từ 14/2/1953 đến 2/2/1954) sinh Cung Khôn, Bản mệnh Trường-lưu-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Lợi tức năm nay chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi, có việc phải hao tốn tiền bạc ngoài dự tính. Nên giữ y việc cũ, tránh bày ra việc mới, chỉ gây thêm khó khăn. Đi xa hay du lịch không thuận lợi. Tâm sự tình cảm cá nhân nên tỏ ra thông cảm với mọi người, có sự lo nghĩ cho người thân lớn tuổi gặp khó khăn hay đau yếu. Sức khỏe suy kém. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  ẤT-TỊ 42 tuổi (Sinh từ 2/2/1965 đến 20/1/1966) sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Phú-đăng-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Vân-Hán, hạn Thiên-La. Nữ: Sao La Hầu, hạn Diêm Vương.

  Tiền bạc năm nay có sự khó khăn, để ý vào các tháng xấu trong năm. Lợi tức ở mức bình thường trở xuống mà thôi. Tránh di chuyển hay thay đổi chỗ ở hoặc chỗ làm, không có lợi. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng sông biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu hay con cái gặp khó khăn bất ngờ. Sức khỏe bình thường, để ý về bộ máy tuần hoàn và sử dụng hóa chất. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  ĐINH-TỊ 30 tuổi (Sinh từ 18/2/1977 đến 6/2/1978) sinh Cung Khôn, Bản Mệnh Sa-trung-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Thủy-Diệu, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Mộc Đức, hạn Ngũ Mộ.

  Thành công về tiền bạc năm nay trên mức trung bình nếu so với năm trước, có cơ hội mua sắm đồ vật đắt tiền cho mình hay gia đình. Việc làm thăng tiến và phát triển nghề nghiệp khả quan. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái trong tình yêu hoặc hôn nhân, có tin vui của thân nhân ở xa. Sức khỏe khả quan, để ý về xe cộ và vũ khí. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  KỶ-TỊ 18 tuổi (Sinh từ 6/2/1989 đến 26/1/1990) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Đại-lâm-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Có trở ngại khó khăn về tiền bạc vào các tháng xấu nhưng vẫn được sự giúp đở của thân nhân. Không nên ham vui hay đua đòi theo bạn xấu mà có hại cho sinh hoạt đời sống cá nhân. Nên giữ y chỗ làm hay chỗ ở, nếu phải di chuyển nên chọn tháng tốt mà làm. Đi xa hay du lịch không cần thiết. Tâm sự tình cảm cá nhân được thoải mái vì có bạn mới hiểu mình. Sức khỏe khả quan, để ý giấy tờ luật pháp. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  NHÂM-NGỌ 65 tuổi (Sinh từ 15/2/1942 đến 4/2/1943) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Dương-liểu-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình nếu so với năm trước, nên thận trọng vào các tháng xấu dễ bị hao tốn tiền bạc vô cớ. Có sự thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm ngoài dự tính. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái về người phối ngẫu, có tin vui cho con cái. Sức khỏe khả quan nhưng có bệnh cần phải điều trị, để ý về xe cộ và giấy tờ. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6

  GIÁP-NGỌ 53 tuổi (Sinh từ 3/2/1954 đến 23/1/1955) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Sa-trung-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương. Nữ: Sao Thái Bạch, hạn Thiên La.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, tiền bạc thoải mái nên có cơ hội mua tạo bất động sản ích lợi về sau. Việc làm có sự thăng tiến, phát triển cơ sở thương mại cho gia đình. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái về người thân, có hỉ sự trong gia đình. Sức khỏe khả quan hay điều trị kết quả nhanh chóng bình phục. Để ý điện lửa, xe cộ. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  BÍNH-NGỌ 41 tuổi (Sinh từ 21/1/1966 đến 8/2/1967), sinh Cung Càn, Bản Mệnh Thiên-hà-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Thái-Dương, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tuyền.

  Có sự khó khăn trở ngại về tiền bạc hao tốn hoặc thiếu hụt vào các tháng xấu trong năm, lợi tức chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi. Không nên thay đổi chỗ ở hay chỗ làm, chỉ gây thêm phiền toái. Đi xa hay du lịch nên tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu hay con cái. Sức khỏe bình thường nhưng nên để ý xe cộ và giấy tờ luật pháp. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  MẬU-NGỌ 29 tuổi (Sinh từ 7/2/1978 đến 28/1/1979) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Thiên-thượng-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ.

  Tiền bạc năm nay tương đối suy kém nếu so với năm trước, lợi tức ở mức trung bình trở xuống mà thôi. Việc làm có sự thay đổi hoặc di chuyển chỗ ở hay chỗ làm ngoài dự tính. Đi xa hay du lịch không thuận lợi, tránh đến vùng sông biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự buồn phiền về người thương và lo nghĩ cho người thân lớn tuổi. Sức khỏe khả quan, để ý về sông biển và xe cộ. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  QUÍ-MÙI 64 tuổi (Sinh từ 5/2/1943 đến 24/1/1944), sinh Cung Càn, Bản Mệnh Dương-liểu-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Tiền bạc năm nay thoải mái, nên để ý vào các tháng xấu trong năm, lợi tức ở mức trung bình. Không nên thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm bất lợi. Đi xa hay du lịch không thuận lợi, tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu hay con cháu gặp khó khăn bất ngờ. Sức khỏe bình thường nhưng có bệnh cần điều trị, để ý té ngã và giấy tờ. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ẤT-MÙI 52 tuổi (Sinh từ 24/1/1955 đến 11/2/1956) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Sa-trung-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Kế-Đô, hạn Địa-Vỏng. Nữ: Sao Thái Dương, hạn Địa Võng.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, tiền bạc thoải mái có cơ hội được mua sắm đồ vật đắt giá hay nhà cửa cơ sở thương mại. Việc làm thăng tiến và phát triển nghề nghiệp thành công. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có thoải mái hài lòng về những người thân trong gia đình, có hỉ sự cho người trẻ tuổi. Sức khỏe khả quan, để ý xe cộ, điện lửa. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  ĐINH MÙI 40 tuổi (Sinh từ 9/2/1967 đến 28/1/1968) sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Thiên-hà-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Thái Âm, hạn Tam Kheo.

  Tài chánh năm nay chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi, tiền bạc có gặp khó khăn trở ngại vào các tháng xấu trong năm. Có sự thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm ngoài dự tính. Đi xa hay du lịch nên tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo buồn hoặc bất hòa trong thân nhân, nên thông cảm và tha thứ. Sức khỏe bình thường, để ý đụng chạm té ngã. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  KỶ-MÙI 28 tuổi (Sinh từ 28/1/1979 đến 15/2/1980) sinh Cung Tốn, Bản Mệnh Thiên-thượng-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Tiền bạc năm nay có nhiều việc phải chi tiêu hay hao tốn bất ngờ trong các tháng xấu, lợi tức chỉ ở mức trung bình là đủ tốt rồi. Không nên thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm vì bất lợi cho tương lai. Đi xa hay du lịch không thuận lợi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự buồn phiền hay hiểu lầm về người thương, nên kiên nhẫn và thông cảm. Sức khỏe khả quan, để ý về sông biển, vủ khí. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  GIÁP-THÂN 63 tuổi (Sinh từ 25/1/1944 đến 12/2/1945) sinh Cung Khôn, Bản Mệnh Tuyền-trung-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Tiền bạc năm nay có nhiều khó khăn, trở ngại nếu so với năm trước, lợi tức chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi. Không nên thay đổi hay di chuyển nhà cửa hoặc cơ sở thương mại, chỉ gặp khó khăn và phiền phức. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người phối ngẫu hay con cháu. Nên để ý về bộ máy tiêu hóa. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  BÍNH-THÂN 51 tuổi (Sinh từ 12/2/1956 đến 30/1/1957) sinh Cung Khôn, Bản Mệnh Sơn-hạ-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Vân-Hán, hạn Thiên-La. Nữ: Sao La Hầu, hạn Diêm Vương.

  Lợi tức năm nay chỉ ở mức trung bình trong sự cố gắng trọn năm, tiền bạc có sự hao tốn bất ngờ ngoài dự tính. Việc mua tạo bất động sản thường bất lợi về sau. Giữ y việc cũ, tránh bày ra việc mới tốt hơn. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ cho con cháu hay thân nhân lớn tuổi đau yếu bất ngờ. Có bệnh cần điều trị, nhất là bộ máy tuần hoàn. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  MẬU-THÂN 39 tuổi (Sinh từ 29/1/1968 đến 15/2/1969), sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Đại-trạch-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, tiền bạc dư giả thoải mái, có cơ hội mua sắm đồ vật đắt tiền hay nhà cửa. Việc làm thăng tiến hoặc phát triển cơ sở thương mại có lợi về sau. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự vui vẽ thoải mái với người thân trong gia đình. Sức khỏe khả quan nhưng nên để ý các việc xui xấu về xe cộ hay giấy tờ luật pháp. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  CANH-THÂN 27 tuổi (Sinh từ 16/2/1980 đến 4/2/1981), sinh Cung Khôn, Bản Mệnh Thạch-lựu-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Tiền bạc năm nay có sự thoải mái nhưng phải hao tốn ngoài dự tính, lợi tức được trung bình là đủ tốt rồi. Không nên thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm chỉ thêm khó khăn mà thôi. Đi xa hay du lịch tránh đến nơi có bạo động. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự hài lòng thoải mái với người thương yêu, có tin vui cho người thân trẻ tuổi. Sức khỏe khả quan, để ý vũ khí và xe cộ. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  ẤT-DẬU 62 tuổi (Sinh từ 13/2/1945 đến 1/2/1946), sinh Cung Chấn, Bản Mệnh Tuyền-trung-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Thái-Aâm, hạn Diêm-Vương. Nữ: Sao Thái Bạch, hạn Thiên La.

  Tiền bạc bị suy kém hay trở ngại nếu so với năm trước, lợi tức chỉ ở mức trung bình trở xuống mà thôi. Việc thay đổi nhà cửa hay cơ sở thương mại bất lợi trong lúc này. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về con cháu hay thân nhân ở xa. Sức khỏe có bệnh cần phải điều trị, để ý bộ máy tuần hoàn và các loại giấy tờ liên quan đến luật pháp. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  ĐINH-DẬU 50 tuổi (Sinh từ 31/5/1957 đến 17/2/1958) sinh Cung Chấn, Bản Mệnh Sơn-hạ-Hỏa, con nhà Xích-Đế. Nam: Sao Thái-Dương, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tuyền.

  Lợi tức năm nay ở mức trung bình trong sự cố gắng liên tục làm việc cả năm, tiền bạc có sự hao tốn hay chi tiêu ngoài dự tính. Giữ y việc cũ, tránh bày ra việc mới, chỉ mệt mỏi và hao tốn vô ích. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng biển. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự lo nghĩ về người thân đau yếu hay gặp khó khăn. Sức khỏe suy kém, để ý về bộ máy tuần hoàn và giấy tờ cá nhân. Tháng ta tốt nhất 1, 2, 9, 10, hanh thông tháng 7, 8, trở ngại tháng 5, 6, lo nghĩ tháng 11, 12, xấu nhất tháng 3, 4.

  KỶ-DẬU 38 tuổi (Sinh từ 16/2/1969 đến 5/2/1970) sinh Cung Ly, Bản Mệnh Đại-trạch-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ. Nữ: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ.

  Thành công về tiền bạc năm nay vượt trội hơn năm trước, lợi tức trên mức trung bình nên thuận lợi cho việc mua tạo bất động sản. Việc làm thăng tiến, mở mang phát triển cơ sở thương mại thành công. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân vui vẽ thoải mái với người thân trong gia đình, có thêm bạn mới. Sức khỏe khả quan, để ý về sông biển và các hóa chất. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  TÂN-DẬU 26 tuổi (Sinh từ 5/2/1981 đến 24/1/1982) sinh Cung Càn, Bản Mệnh Thạch-lựu-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương. Nữ: Sao Thái Bạch, hạn Thiên La.

  Có sự thuận lợi về vấn đề tài chánh trong những tháng tốt, lợi tức năm nay được mức trung bình là đủ tốt rồi. Không nên thay đổi việc làm hay di chuyển chỗ ở, giữ y việc cũ thì tốt hơn. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đang có bạo động. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự thoải mái về người thương, nên kiên nhẫn và tránh nóng nảy. Sức khỏe khả quan, để ý về vũ khí, xe cộ hay các vật bén nhọn. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  BÍNH-TUẤT 61 tuổi (Sinh từ 2/2/1946 đến 21/1/1947), sinh Cung Tốn, Bản Mệnh Ốc-thượng-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Kế-Đô, hạn Địa-Vỏng. Nữ: Sao Thái Dương, hạn Địa Võng.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình nếu so với năm trước, tiền bạc dư giả thoải mái, có cơ hội mua tạo bất động sản ích lợi về sau. Việc làm thăng tiến, nghề nghiệp thành công, có thêm người mời rủ hợp tác làm ăn. Đi xa hay xuất ngoại không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân vui vẽ thoải mái với người thân. Sức khỏe khả quan, để ý về kẻ gian, xe cộ, giấy tờ cá nhân. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  MẬU-TUẤT 49 tuổi (Sinh từ 18/2/1958 đến 7/2/1959) sinh Cung Tốn, Bản Mệnh Bình-địa-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thái-Bạch, hạn Toán-Tận. Nữ: Sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tuyền.

  Tiền bạc năm nay có khó khăn, trở ngại vào các tháng xấu, lợi tức trên mức trung bình nếu so với năm trước. Không nên thay đổi hay di chuyển chỗ ở hay chỗ làm, chỉ gây thêm hao tốn và phiền toái. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân nên thoải mái với mọi người, tránh bất hòa tranh chấp. Sức khỏe bình thường hay có bệnh về bộ máy tuần hoàn, để ý về vũ khí và xe cộ. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  CANH-TUẤT 37 tuổi (Sinh từ 6/2/1970 đến 26/1/1971) sinh Cung Khảm, Bản Mệnh Thoa-Xuyến-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo. Nữ: Sao Kế Đô, hạn Thiên Tinh.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, thuận lợi về tiền bạc trong việc mua tạo quí vật hay quí kim hoặc nhà cửa cơ sở thương mại. Việc làm thăng tiến, nghề nghiệp phát triển thành công. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự hài lòng vui vẽ trong thân nhân, có thêm bạn mới. Sức khỏe khả quan, để ý về điện lửa, vũ khí và xe cộ. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  NHÂM-TUẤT 25 tuổi (Sinh từ 25/1/1982 đến 12/2/1983), sinh Cung Đoài, Bản Mệnh Đại-hải-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Kế-Đô, hạn Địa-Vỏng. Nữ: Sao Thái Dương, hạn Địa Võng.

  Tiền bạc năm nay có sự khó khăn và yếu kém, không nên hoang phí vào những việc vui chơi vô ích, sẽ gặp khó khăn vào những tháng xấu trong năm. Việc học hay làm nên cố gắng duy trì như cũ, thay đổi chẳng ích lợi gì. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đồi núi. Tâm sự tình cảm cá nhân nên thông cảm và tha thứ hay tự trách mình thì tốt hơn. Sức khỏe khả quan, để ý xe cộ điện lửa. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  ---------------------------------------------------------------------- ----------
  ĐINH-HỢI 60 tuổi (Sinh từ 22/1/1947 đến 9/2/1948) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Ốc-thượng-Thổ, con nhà Huỳnh-Đế. Nam: Sao Vân-Hán, hạn Thiên-La. Nữ: Sao La Hầu, hạn Diêm Vương.

  Thành công về tiền bạc vượt trội hơn năm trước, lợi tức trên mức trung bình và thuận lợi cho việc mua sắm quí vật hay quí kim hoặc bất động sản. Việc làm hanh thông, nghề nghiệp thăng tiến nếu so với năm cũ. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có người hiểu mình hay có thêm bạn mới. Sức khỏe khả quan hay điều trị cũng mau khỏi, để ý xe cộ, kẻ gian, giấy tờ. Tháng ta tốt nhất 7, 8, hanh thông tháng 11, 12, trở ngại tháng 3, 4, lo nghĩ tháng 5, 6, xấu nhất tháng 1, 2, 9, 10.

  KỶ-HỢI 48 tuổi (Sinh từ 8/2/1959 đến 27/1/1960) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Bình-địa-Mộc, con nhà Thanh-Đế. Nam: Sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh. Nữ: Sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo.

  Tiền bạc năm nay có sự thoải mái nhưng vẫn có khó khăn và chi tiêu ngoài dự tính, do đó lợi tức ở mức trung bình là đủ tốt rồi. Giữ y việc cũ, tránh bày ra việc mới, không có lợi mà còn phiền phức rắc rối vô ích. Đi xa hay du lịch tránh đến vùng đang có bạo động. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự vui vẻ về người phối ngẫu hay con cái. Sức khỏe bình thường, để ý về bộ máy tiêu hóa, xe cộ, hóa chất. Tháng ta tốt nhất 3, 4, hanh thông tháng 1, 2, 9, 10, trở ngại tháng 11, 12, lo nghĩ tháng 7, 8, xấu nhất tháng 5, 6.

  TÂN-HỢI 36 tuổi (Sinh từ 27/1/171 đến 14/2/1972) sinh Cung Khôn, Bản Mệnh Thoa-Xuyến-Kim, con nhà Bạch-Đế. Nam: Sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền. Nữ: Sao Thủy Diệu, hạn Toán Tận.

  Lợi tức năm nay trên mức trung bình, tiền bạc dư giả thoải mái, có cơ hội mua sắm đồ vật đắt tiền hay bất động sản. Việc làm thăng tiến, nghề nghiệp hanh thông. Đi xa hay du lịch không có gì trở ngại. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự vui vẽ và hài lòng về người thân trong gia đình, có hỉ sự cho người trẻ tuổi. Sức khỏe khả quan, để ý về điện lửa, vũ khí, xe cộ và luật pháp. Tháng ta tốt nhất 11, 12, hanh thông tháng 5, 6, trở ngại tháng 1, 2, 9, 10, lo nghĩ tháng 3, 4, xấu nhất tháng 7, 8.

  QUÍ-HỢI 24 tuổi (Sinh từ 13/2/1983 đến 1/2/1984) sinh Cung Cấn, Bản Mệnh Đại-hải-Thủy, con nhà Hắc-Đế. Nam: Sao Vân-Hán, hạn Thiên-La. Nữ: Sao La Hầu, hạn Diêm Vương.

  Tiền bạc năm nay có sự suy kém và khó khăn nếu so với năm trước, nên biết hoàn cảnh hiện tại của mình để tránh đua đòi hay hoang phí vô ích. Việc học hay làm có bị trở ngại, nên kiên nhẫn và tránh thay đổi không ích lợi gì. Đi xa hay du lịch không cần thiết. Tâm sự tình cảm cá nhân có thêm bạn mới vui vẽ, không nên ham vui có hại cho tương lai. Sức khỏe khả quan, để ý xe cộ, vũ khí. Tháng ta tốt nhất 5, 6, hanh thông tháng 3, 4, trở ngại tháng 7, 8, lo nghĩ tháng 1, 2, 9, 10, xấu nhất tháng 11, 12.

  http://tuvinhanquang.com/nam.html


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group