Bướm luyến hoa - unknow

  • Peter Blood

    khoảng 1 10 năm trước
  • Xuân sang đậu khấu khoe tươi
    Phong phanh áo mới cợt cười gió đông
    Phòng khuê cao cuốn rèm hồng
    Xập xoè én liệng song song mái lầu


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group