***Help Nokia 6101***

  • chuyen sinh

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sao mình dùng máy Nokia 6101 cứ ứng dụng nào (cụ thể là Games) lớn hơn 120Kb là không dùng được???Có cách nào khắc phục không ??? Làm ơn giúp mình với.Cám ơn trước

  • yingzhou002

    khoảng 1 10 năm trước
  • Xóa hết các ứng dụng khác và coi xem bộ nhớ bạn còn trống bao nhiêu! Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group