Ai biết cài Windows vào Harđriver external

 • vokimsoa

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mình có 1 cái, nhưng biết c'o cài Windows vào đươc không ?
  Bạn nào đã xử d.ung rồi xin cho biết

 • otnos

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tại sao bạn muốn cài Windows vào external harddrive?

 • ximuoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • mình cũng có nghe qua nhiều người đã install vào external để phòng hờ cái internal bị hư thì dùng cái external xài , cũng rất tiện .

 • dchan78

  khoảng 1 10 năm trước
 • trước đây khi tôi sao lưu ổ đĩa chứa hệ điều hành bằng trueimage, sau đó bung ra trên ỗ đĩa cứng ngoài thì có ngay một window trên ổ đĩa cứng ngoài. Nhưng hiện nay đã có các cd có thể chạy winxp trực tiếp từ cd rồi cần gì phải làm cái việc này chi cho mệt


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group