Bonjour Vietnam

 • chieuha

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bonjour Vietnam

  Music & Lyrics: Marc Lavoine

  Performer: Pham Quynh Anh

  Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
  Que je porte depuis que je suis née.
  Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
  Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
  Je ne sais de toi que des images de la guerre,
  Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
  Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

  Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
  Qui me portent depuis que je suis née.
  Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
  Les marchés flottants et les sampans de bois.
  Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
  Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
  Un jour, j’firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

  Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
  Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
  Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
  Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
  Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).  http://www.visualgui.com/motion/BonjourVietnam.html

 • chieuha

  khoảng 1 10 năm trước
 • ca_dao_emvatoi wrote:thanks chieuha Grin
  post nhạc mà có người nghe là cảm thấy vui mà :) :)

 • chieuha

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hello Vietnam

  Tell me about this name so strange and difficult to pronounce That I carry since I was born.
  Tell me about the ancient empire and the feature of my “attached eyes” Which say better than me what you don’t dare saying.
  Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
  One day, I will go there to say hello to your soul.
  One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.
  Tell me about the color of my skin, my hair and my small feet, Which carry me since I was born.
  Tell me about your house, your street, tell me about this unknown, The floating markets and the wood sampans.
  Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
  One day, I will go there, to say hello to my soul.
  One day, I will go there, to say hello to you, Vietnam.
  Temples and stone Buddhas for my fathers
  Curved women in the rice plantations for my mothers
  In the prayer, in the light, retrieve my brothers,
  Touch my heart, my roots, my land...
  One day, I will go there to say hello to my soul.
  One day, I will go there to say hello to you, Vietnam (two times).


  Mến chào Việt-Nam

  Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
  mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
  Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
  Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
  Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
  Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

  Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân
  đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
  Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về vùng đất lạ
  Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
  Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
  Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

  Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những thạch tượng Phật,
  Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
  Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
  tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...

  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam (2 lần)

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cảm ơn Chieuha đã repost lại bản nhạc này

  Nói nhỏ nè, có người cảm ơn thì vui thiệt, nhưng chỉ có hai chữ "cảm ơn" hoặc "thanks" thì hơi dư cho function Thanks do ông chủ đã khổ công làm code í Giggling


  Đây là link giới thiệu về Phạm Quỳnh Anh và một số bản dịch khác nhau bằng tiếng Việt: http://www.maiyeuem.net/vtopic84639.html


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group