Lý Thường Kiệt

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Lý Thường Kiệt

  Ô ng vốn họ Ngô, tên là Tuấn, người ở làng An Xá, huyện Quảng Đức (Cơ Xá, Gia Lâm - Hà Nội), con của Sùng Tiết Tướng Ngô An Ngữ. Về sau, ông theo gia đình sang ngụ ở phường Thái Hòa (Hà Nội).

  Bình sinh là người khôi ngô tuấn tú, thông minh, nhanh nhẹn. Người có chí khí, thích nghề võ.

  Hàng ngày, Ngô Tuấn thường luyện cung kiếm bày trận đồ, đêm chong đèn đọc binh pháp. Ông chóng thành tài và liên tiếp được thăng chức.

  Năm 20 tuổi, Ngô Tuấn được đưa vào làm hoạn quan trong cung vua, 22 tuổi giữ chức "Hoàng môn chi hậu" trong quân túc vệ... Khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi, Ngô Tuấn được rời khỏi những chức vụ trong nội cung và đưa ra giúp việc nhà vua tại triều đình. Ông được phong là Thái bảo, cầm "tiết việt", đi thanh tra các quan ở vùng Thanh - Nghệ.

  Năm 1069 Thánh Tông đi đánh Champa để yên mặt phía nam. Ông được cử làm tướng tiên phong, lập công lớn, vua phong Phụ quốc Thái úy, tước Khai quốc công và ban cho họ Lý (do đó có tên Lý Thường Kiệt).

  Lúc bấy giờ ở Trung Hoa, nhà Tống gặp nhiều rối ren, Tể tướng Vương An Thạch đưa ra nhiều cải cách nhưng không có kết quả. Vua tôi nhà Tống mong tìm lối thoát bằng cách xâm lược Đại Việt. Khi nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước Việt, lúc hội đàm với các đại thần, ông là người đầu tiên trong lịch sử dân tộc dám đề ra: "Ngồi yên đợi giặc sao bằng đem quân đánh trước để chặn các mũi nhọn của giặc". Đó là cơ sở của chiến lược "Tiên phát chế nhân" (ra tay trước, chế ngự địch). Ông nhìn xa trông rộng, lập lại khối đoàn kết trong triều, đề nghị Linh Nhân Thái hậu cho gọi Lý Đạo Thành về trao chức Thái phó, cùng bàn việc giữ nước. Bên trong giữ yên nội trị chuẩn bị kháng chiến chống ngoại bang.

  Năm 1075 ông đem 10 vạn quân chia làm hai đạo đánh sang đất nhà Tống. Đạo quân thứ nhất do phó tướng Tôn Đản chỉ huy, gồm quân của các vùng dân tộc do Thân Cảnh Phúc, Vi Thư An, Hoàng Kim Mãn... dẫn đầu, đánh thẳng vào thành Ung Châu (Nam Ninh - Trung Quốc) theo đường bộ. Đạo quân thứ hai do ông trực tiếp chỉ huy, theo đường biển đổ bộ vào Châu Khâm, Châu Liêm (Quảng Đông). Vào đất Tống, ông viết "Phạt Tống lộ bố văn" nói rõ lý do cuộc hành quân của mình là đập tan sự chuẩn bị xâm lược của nhà Tống và giúp nhân dân Hoa Nam thoát khỏi cảnh lầm than do Vương An Thạch cùng triều đình nhà Tống gây ra. Ông cũng ra lệnh cho quân không được động tới "cái kim sợi chỉ" của dân. Nhờ đó, quân ông đi đến đâu, quân Tống bị đánh tan đến đấy. Nhân dân Hoa Nam gọi ông là "cha họ Lý". Quân Việt tiến vào thành Ung Châu và sau một thời gian vây hãm đã hạ được thành. Thấy cuộc hành quân đã đạt kết quả, ông hạ lệnh rút quân về, chuẩn bị chống giặc.

  Năm 1077, 30 vạn quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy tràn sang Việt Nam ta. Ông cho lập phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu) để chặn giặc rồi cho thủy quân đánh bại giặc ở vùng biển Quảng Ninh. Quân bộ của Quách Quỳ đánh đến sông Như Nguyệt bị chặn đứng. Nhiều trận chiến đấu quyết liệt xảy ra. Giặc Tống không sao vượt được phòng tuyến Như Nguyệt, đành đóng trại chờ viện binh. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, giả làm thần đọc vang bài thơ, sau này được coi như "Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên" của Việt Nam:

  "Nam quốc sơn hà Nam đế cư
  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"

  (Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời).

  Nhờ thế tinh thần binh sĩ thêm hăng hái.

  Thời cơ đến, ông tổ chức một trận quyết chiến, vượt sông đánh vào trại của giặc. Hơn một nửa số quân giặc bị tiêu diệt. Tiếp đó, ông cho người sang nghị hòa, mở đường thoát cho giặc: Quách Quỳ đồng ý và vội vã rút quân về. Quân Việt bám sát giặc và chiếm lại những vùng đất đã mất. Sau chiến thắng, Lý Thường Kiệt lo việc nội trị, tu bổ đê điều, đường sá, sửa đổi bộ máy hành chính trong cả nước. Vua Lý nhận ông làm em nuôi và cử ông trông coi châu ái.

  Những năm cuối đời, ông còn cầm quân đi đánh Lý Giác ở Diễn Châu (1103), dẹp giặc Chiêm quấy nhiễu ở Bố Chính (1104), tổ chức lại bộ máy quân đội, duyệt đổi các đơn vị từ cấm binh đến dân binh.

  Với công lao hiển hách của mình, Lý Thường Kiệt từng được cả triều đình nhà Lý quý trọng. Ngay lúc ông còn sống, Lý Nhân Tông đã cho làm bài hát để tán dương công trạng. Ông được lịch sử ghi nhận là anh hùng kiệt xuất, một con người hiến dâng cả tâm hồn sức lực cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc ở buổi đầu thời tự chủ. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông làm kẻ thù khiếp phục.

  Theo Lê Quý Đôn, chính sử Tống phải thừa nhận: binh pháp "đánh đâu thắng đấy" của nhà Lý đã được Sái Diên Khánh nhà Tống mô phỏng và được Tống Thần Tông "cho là phải".

  Nguồn:sưu tầm

 • taothao77

  khoảng 2 10 năm trước
 • Đức Ông Lý Thường Kiệt đúng là 1 tướng tài cũa đất Việt mà hông hiểu sao lúc còn đi học HÔNG CÓ HỌC NHIỀU VÊ ÔNG... toàn là nghe Nguyễn Huệ ...Đức Ông Lý Thường Kiệt giõi hơn nhiều ...Nguyễn Huệ chĩ hữu dõng vô mưu thôi ...miền Nam còn Nguyễn Ánh mà đòi đánh Tầu ... Confused ???

 • teddy80

  khoảng 2 10 năm trước
 • taothao77 wrote:Đức Ông Lý Thường Kiệt đúng là 1 tướng tài cũa đất Việt mà hông hiểu sao lúc còn đi học HÔNG CÓ HỌC NHIỀU VÊ ÔNG... toàn là nghe Nguyễn Huệ ...Đức Ông Lý Thường Kiệt giõi hơn nhiều ...Nguyễn Huệ chĩ hữu dõng vô mưu thôi ...miền Nam còn Nguyễn Ánh mà đòi đánh Tầu ... Confused ???

  bạn nghĩ sai ve ông Nguyen Huệ rồi ông ấy cũng có tài đó chỉ tiêc là chết sớm thôi

 • taothao77

  khoảng 2 10 năm trước
 • Teddy80...em bé nên đọc sách nhiều lên một chúc nha ....1 thí dzụ nha..biết ông Nguyễn Hệu recruit lính ra sao hông ...ông ta lên đồ đếm xem có bao nhiêu nhà ...rồi sao đó recruit...nếu làng nào cho lính ít hơn số nhà ...ông ta CHÉM hết cả làng ...hehehehe what a hero eh Shock
  Research more!!!!! Giggling

 • sunset

  khoảng 2 10 năm trước
 • taothao77 wrote:Teddy80...em bé nên đọc sách nhiều lên một chúc nha ....1 thí dzụ nha..biết ông Nguyễn Hệu recruit lính ra sao hông ...ông ta lên đồ đếm xem có bao nhiêu nhà ...rồi sao đó recruit...nếu làng nào cho lính ít hơn số nhà ...ông ta CHÉM hết cả làng ...hehehehe what a hero eh Shock
  Research more!!!!! Giggling


  ủa chẳng lẽ Quang Trung ác dzậy seo ? Confused ??? Mình đọc sách lịch sử lúc nhỏ đều thấy khen QT là 1 vị vua tài và còn nói là níu ổng kô chít sớm thì nước ta có lẽ đã phát triển giàu mạnh hơn

 • taothao77

  khoảng 2 10 năm trước
 • Teddy88--sách published by vietnam after 75 ---đều ca ngợi QT---i went to school in vn so he was my IDOL too until when i came here, and got a chance to read more...2001, về VN i went to one of the old book stores in vn and found this book about QT(this book is published in 1968)...nếu o Vn thì tìm những tiệm sách củ ...you'd be surprise what you read :)

 • teddy80

  khoảng 2 10 năm trước
 • có những khía cạnh khen chê khác nhau về nhân vật tronglịch sử trong những cuốn sách khác nhau cho nên sự chính xác không đúng lắm mình cũng không biết tin ai nữa nhưng mình biết QT la tướng tài

 • meocon1

  khoảng 2 10 năm trước
 • Cám ơn bạn đã posted bài này lên dễ mình biết thêm về lịch sữ Việt Nam . Mình thật sự là không biết gì về lịch sữ của việt Nam cả

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước
 • Teddy80--nói ra thi hông trách Teddy 80 but con ng` vn lâu nay là dzậy --ai mạnh là tôn thờ ---cũng như mấy con thú vật chỉ trọng con Hỗ, con Rồng tại vì nó là giống manh--tại sao hông tôn thờ như con Trâu--hông có con Trâu sao dân có gạo mà ăn--nó hiền cần cu-đáng đế làm gương lám chứ --

  Bởi dzậy 1 dân tộc có hơn 4 NGÀN NĂM VĂN HIẾN --rốt cuột vẩn là 1 third world country...maybe we should open a topic on this....so ppl can share :)

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bác taothao gì đó nói làm mình nóng mặt quá nha Evil , bác nói cho rõ ra xem linh vật của Việt Nam là con gì nào ? Bác thấy vài ba cái hình rồng, cọp trên mấy bộ phim võ hiệp TQ rồi vơ đũa cả nắm bảo dân Việt Nam tôn sùng bạo lực à ?

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hehehehe Mr Hoàng nếu muốn thì cứ vào topic tôi mỡi ra đó ...dân tộc là tôn thờ bạo lực mà ...tôi không có xem phim TQ rồi "vơ đũa cả nắm " tôi nghĩ dân tộc nên tôn trọng như Trâu ...vì nó đem lại thức ăn đến mọi ng`

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mình không có ý khen chê gì ở đây, chỉ muốn bổ sung thêm 1 ít thông tin về chiến dịch phạt Tống

  Truyền rằng Lý Thường Kiệt cất quân đánh Tống với 2 mục đích .Thứ nhất là tiên hạ thủ vi cường, đập tan nhuệ khí và 1 phần lực lượng của quân Tống . Thứ đến nếu cơ hội cho phép ông sẽ tiến quân áp sát sông Giang Tây chặn đứng quân Tống tiếp viện, lấy sông Giang Tây làm địa giới phân chia 2 nước thu hồi lại đất đai của ông cha .Tuy nhiên ông đã không thành công, chiến dịch Ung Châu keó dài hơn so với dự kiến vì nhân dân trong thành Ung Châu kiên quyết tử thủ keó dài thời gian để quân Tống có thời cơ tập trung lực luơng. Sau khi hạ xong Ung Châu thấy quân Tống đã tập trung được 1 lực lượng mạnh Lý Thường Kiệt đành phải rút lui .Trước khi rút lui ông đã trút toàn bộ cơn giận lên đầu nhân dân thành Ung Châu (chém tất già trẻ trai gái không chừa 1 ai Shock Ohh my!! Confused ??? Innocent Giggling ).


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group