Tranh dân gian.

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ðây là những bức tranh dân gian tiêu biểu cho nền mỹ thuật cổ truyền của Việt-Nam. Mỗi bức tranh là tượng trưng cho một câu chuyện hay một biểu tượng dân gian. Tranh được vẽ trên một loại giấy chế tạo bằng tay và mực là màu sắc thực, lấy từ cây cỏ và vật liệu tự nhiên. Xưa những bức tranh nầy được trưng bày trong những ngày Tết như hai câu thơ của thi sĩ Tú Xương:

  "Ðì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
  Om sòm trên vách bức tranh gà".

  Ngày nay những bức tranh này chỉ còn được sản xuất ở làng Ðông Hồ (miền Bắc)

  Bắt dê  Chơi cá
  Chơi chim  Sân gà


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group