The Beatles

 • who.061636

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mình định upload ngay, nhưng bị thằng khốn đang ngồi cạnh nó trấn mất cái máy + phai ngồi cả đêm chặt mấy cái file to ra ->giờ mới up được Evil

  Chắc moi người đều quen thuộc nhóm The Beatles huyền thoại qua những tác phẩm nổi tiếng Yesterday, Let It Be ... vậy nên cho mình bỏ qua vụ giới thiệu tác giả :D

  Vấn đề là còn một sô những tác phẩm cũng rất hay khác của họ nhưng lại được ít người biêt đến.
  Sau đây là một vài trong số đó :


  All You Need Is Love
  The Beatles (Lennon/McCartney)

  Love, love, love, love, love, love, love, love, love.
  There's nothing you can do that can't be done.
  Nothing you can sing that can't be sung.
  Nothing you can say but you can learn how to play the game
  It's easy.
  There's nothing you can make that can't be made.
  No one you can save that can't be saved.
  Nothing you can do but you can learn how to be in time
  It's easy.
  All you need is love, all you need is love,
  All you need is love, love, love is all you need.
  Love, love, love, love, love, love, love, love, love.
  All you need is love, all you need is love,
  All you need is love, love, love is all you need.
  There's nothing you can know that isn't known.
  Nothing you can see that isn't shown.
  Nowhere you can be that isn't where you're meant to be.
  It's easy.
  All you need is love, all you need is love,
  All you need is love, love, love is all you need.
  All you need is love (all together now)
  All you need is love (everybody)
  All you need is love, love, love is all you need.


  Đây là một bản nhạc nói về một chàng trai đang kể lể chuyện bị người yêu đá  Ticket to Ride

  I think I’m gonna be sad,
  I think it’s today, yeh,
  The girl that’s driving me mad,
  Is going away.
  She’s got a ticket to ride,
  She’s got a ticket to ri - hi - hide,
  She’s got a ticket to ride, but she don’t care.
  She said that living with me,
  Is bringing her down yeh,
  For she would never be free when I was around.
  She’s got a ticket to ride,
  She’s got a ticket to ri - hi - hide,
  She’s got a ticket to ride, but she don’t care.
  I don’t know why she’s riding so high,
  She ought to think twice,
  She ought to do right by me.
  I think I’m gonna be sad,
  I think it’s today, yeh,
  The girl that’s driving me mad,
  Is going away.
  She’s got a ticket to ride,
  She’s got a ticket to ri - hi - hide,
  She’s got a ticket to ride, but she don’t care.
  I don’t know why she’s riding so high,
  She ought to think twice,
  She ought to do right by me.
  Before she gets to saying goodbye,
  She ought to think twice,
  She ought to do right by me.
  She said that living with me,
  Is bringing her down yeh,
  For she would never be free when I was around.
  She’s got a ticket to ride,
  She’s got a ticket to ri - hi - hide,
  She’s got a ticket to ride, but she don’t care.
  My baby don’t care, my baby don’t care.

  Khi một chàng trai Anh không nói tiếng Phap đi yêu môt cô gái Pháp không biết tiếng Anh. Giai điệu tuyệt vời!  Michelle

  Michlle ma belle
  These are words that go together well,
  My Michelle,
  Michelle ma belle,
  Sont les mots qui vont très bien ensemble
  Tres bien ensemble.
  I love you, I love you, I love you,
  That’s all I want to say,
  Until I find a way,
  I will say the only words I know that you’ll understand.
  Michelle ma belle,
  Sont les mots qui vont très bien ensemble
  Tres bien ensemble.
  I need to, I need to, I need to,
  I need to make you see,
  Oh what you mean to me,
  Until I do I’m hoping you will know what I mean.
  I love you.
  I want you, I want you, I want you,
  I think you know but now,
  I’ll get you somehow,
  Until I do I’m telling you so you’ll understand.
  Michelle ma belle,
  Sont les mots qui vont très bien ensemble
  Tres bien ensemble.
  I will say the only words I know that you’ll understand,
  My Michelle.

  Khi 2 nguời yêu nhau ... (bài này đã được Celine Dion cover lại)  Here There and Everywhere

  To lead a better life, I need my love to be here.
  Here, making each day of the year,
  Changing my life with a wave of her hand.
  Nobody can deny that there’s something there.
  There, running my hands through her hair,
  Both of us thinking how good it can be.
  Someone in speaking but she doesn’t know he’s there.
  I want her ev’rywhere, and if she’s beside me I know I need never care,
  But to love her is to meet her ev’rywhere,
  Knowing that my love is to share,
  Each one believing that love never dies,
  Watching her eyes and hoping I’m always there.
  To be there and ev’rywhere,
  Here, there and ev’rywhere.

  Và tâm lý chung của một chàng mới bắt đầu biết yêu  And I Love Her

  I give her all my love,
  That’s all I do,
  And if you saw my love,
  You’d love her too.
  I love her.
  She gives me ev’rything,
  And tenderly,
  The kiss my lover brings,
  She brings to me,
  And I love.
  A love like ours,
  Could never die,
  As long as I,
  Have you near me.
  Bright are the stars that shine,
  Dark is the sky,
  I know this love is mine,
  Will never die,
  And I love her.
  Bright are the stars that shine,
  Dark is the sky,
  I know this love is mine,
  Will never die,
  And I love her.

 • changngodangyeu142

  khoảng 1 10 năm trước
 • classic songs, great collection body, congratulation , and thanks a lot

 • ciel

  khoảng 1 10 năm trước
 • koool, mình ko thik the beatles lắm ,nhưng mà 1 số songs bạn post lên nghe hay thật Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group