Vì Sao - Xuân Diệu

 • thanh_lovE_beatles

  khoảng 1 10 năm trước
 • "Vì sao"

  ---------------------------------------------------------------------- ----------

  Tặng Ðoàn Phú Tứ

  Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
  Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?"
  Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
  Một thoáng cười yêu thoả khát khao

  - Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
  Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
  Không thể vô tình qua trước cửa
  Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

  Ai đem phân chất một mùi hương
  Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương
  Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc,
  Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

  Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
  Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
  Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
  Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

  Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
  Dầm chân trong nước, đứng say sưa;
  Ðể tôi là kẻ qua sa mạc
  Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa

  Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
  Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
  Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
  Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group