new computer problem

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • pà con ơi ! mình mới mua a new DELL computer but when emday hook it up and turn it on. it says VGA and a picture of it!??? mình có cấm vô rồi mà ko được ...i plug both of them in..this white cable and this blue one(VGA)

 • QUACH PHU THANH

  khoảng 1 10 năm trước
 • emday wrote:pà con ơi ! mình mới mua a new DELL computer but when emday hook it up and turn it on. it says VGA and a picture of it!??? mình có cấm vô rồi mà ko được ...i plug both of them in..this white cable and this blue one(VGA)  EM ƠI !

  hình như em post lộn chỗ rùi á .

  this is box Nghệ thuật sống moà Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • i couldn't find the right one to post it in Cryin

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • moved Laugh of loud

  pc hay gì Confused ???

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • kể lại đầu đuôi coi Laugh of loud

 • anhhung_80

  khoảng 1 10 năm trước
 • emday wrote:pà con ơi ! mình mới mua a new DELL computer but when emday hook it up and turn it on. it says VGA and a picture of it!??? mình có cấm vô rồi mà ko được ...i plug both of them in..this white cable and this blue one(VGA)

  bạn mới mua thì đem đi đổi lại cái mới hay bảo hành ;)

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • yeah pc when em turn it on nó nói saving data then it just on stand by ím so confuse Cryin

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • gắm đúng dây chưa Confused ???

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • i hook up this computer okay, this white cord and a blue cord came with it. i plug them both in and everything else in including the USB cable. but when i turn the computer on the monitor is just black and it says VGA Confused ???

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • sao có usb ở đây nữa Confused ???

  gắm pc thì chỉ cần 2 dây điện, 1 cho pc 1 cho monitor
  n 1 dây nối pc n monitor muh Blinking

  check coi cái dây nối pc-monitor chặt chưa , có gãy chấu nào ko :)

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • lol có usb mà ... cấm đúng hết ròi chắc em fải đi gọi nó tới wá Cryin

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • chụp cái hình coi coi Laugh of loud Laugh of loud

 • c0wb0y

  khoảng 1 10 năm trước
 • dem ra tiệm cho nó sửa ii Giggling

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • trùi nặng wá em ko dám carry tới nó Cryin i will later it's so pretty i love it but it doesn't love me Cryin

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • ờ dzìa nhà chụp cái hình nối dây dzí cái screen vga gi đó i Laugh of loud
  sẵn tiện chụp luôn ngừ càng hay Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group