Cái Bóng Cười - Alfred Hitchcock (20/20)

  • Cỏ

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tập truyện này được trích trong bộ Ba Chành Thám Tử Trẻ của Alfred Hitchcock , mỗi tập truyện là mỗi vụ án , mỗi cuộc phưu lưu của 3 chàng thám tử trẻ là Hannibal Jones (Babal), Peter Crentch (Peter) và Bob Andy (Bob)
    ... cái phần giới thiệu , mình chưa post lên được , để mình tìm lại đã
    Giggling
    Ai có máu thám tử thì sẽ rất thích bộ truyện này ;)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group