LÝ THÁI TỔ (1010 - 1028)

 • keomienxa04

  khoảng 2 10 năm trước
 • Lý Công Uẩn vốn dân Cổ Pháp
  Sinh ra đời đúng bậc minh vương
  Lên ngôi hoàng đế Việt Thường
  Là n gười khoan thứ tinh tường việc dân

  Cha không có, mẹ người họ Phạm
  Chùa Tiêu Sơn giao hợp thần nhân
  Sinh vua tuấn tú bội phần (974)
  Năm lên ba tuổi cho làm con nuôi

  Lý Khánh Văn nhận nuôi đứa bé
  Trẻ thông minh đủ vẻ lương tường
  Sư chùa Lục Tố rất thương
  Nói rằng : Không phải người thường thế đâu

  Mãi về sau lời sư Vạn Hạnh
  Đã trở thành định mệnh quốc gia
  Nhiều năm ròng rã trôi qua
  Tiên tri lúc trước quả là đúng ngay

  Sau hai ngày vua Lê Long Đĩnh
  Chết chưa chôn thì chuyện xãy ra
  Trong triều nỗi cuộc phong ba
  Nguyễn Đê , Cam Mộc đứng ra nói rằng :

  "… Bọn ta không nhân lúc này cùng nhau
  sách lập Thân vệ ( Lý Công Uẩn ) làm thiên tử ,
  lở bối rối có xãy ra tai biến gì ,
  liệu chúng ta có còn giữ đựơc cái đầu hay không ? "

  Cuộc chính biến tôn vương chớp nhoáng
  Kế hoặch xong chỉ đúng hai ngày
  Cho dù ai muốn trở tay
  Cũng không xoay được đổi thay cuộc cờ

  Lý Công Uẩn , cơ đồ có sẳn
  Kẻ khôn ngoan dưới trướng khá nhiều
  Thiền sư Vạn Hạnh phò theo
  Thái sư Khuôn Việt đem điều nghĩa nhân

  Gốc là dân mối giềng trị nước
  Việc khởi đầu làm trước lên ngôi
  Bỏ giềng lưới, bỏ giam người
  Đại xá thiên hạ đổi đời từ đây

  Vua xuống chiếu từ rày có việc
  Không thuận lòng giải quyết với nhau
  Được quyền diện kiến trình tâu
  Vua thân phán quyết ngỏ hầu minh oan

  Lại hạ lệnh : người đang trốn tránh
  Cho phép về lại cảnh quê hương
  Áo cơm giúp kẻ cùng đường
  Tha người Nam Chiếu cấp lương đưa về

  Vua lại phê, ba năm tha thuế
  Sửa đình chùa đổ nát hư hao
  Công, hầu, khanh tướng ban trao
  Chọn người xứng đáng để giao trọng quyền

  Viết chiếu truyền, dời đô đến chỗ (1010)
  Thành Đại La đất cổ Cao Vương
  Vùng này đất phẳng mười phương
  Long chầu, hổ phục dị thường địa linh

  Nhìn địa hình, đông, tây, nam, bắc
  Thế đất này nét sắc mà oai
  Vì dân lập kế lâu dài
  Tính theo vận nước nhân tài hội đây

  Lạ lùng thay, thuyền vua vừa đến
  Có rồng vàng xuất hiện trên sông
  Đổi tên thành gọi Thăng Long
  Mùa thu tháng bảy khởi công dựng nền (1010)

  Điện Càn Nguyên nơi coi triều chính
  Điện Tập Hiền hướng định chánh Nam
  Nằm sau là Điện Long An
  Phía đông Giảng Võ Thư Tàng kế bên

  Bốn cửa thành : Tương Phù, Quản Phúc
  Cửa phía Bắc Diệu Đức mở ra
  Đại Hùng theo hướng Tây qua
  Tường cao hào chắn phía xa ngoại thành

  Cửa Đan Phượng thông liền Uy Viễn
  Bậc thềm rồng trước Điện Cao Minh
  Thăng Long quang cảnh hữu tình
  Nghênh Xuân cung cấm, ngoại thành chùa Nghiêm

  Đổi niên hiệu Thuận thiên để tính (1010)
  Chức đặt ra phân định rõ ràng
  Sắc phong cho sáu bà hoàng
  Các con đều được tước vương , tước hầu

  Lấy kinh tế làm đầu trị quốc (1013)
  Định lệ ra luật nước rõ ràng
  Sáu tên sưu thuế đàng hoàng
  Năm lần giảm thuế nước càng phồn vinh (1017)

  Nơi Phiên trấn (1020), tình hình không ổn
  Giặc xâm lăng khốn đốn dân binh
  Cất quân chinh phạt tự mình
  Đánh cho mấy trận tan tành Cử Long

  Vua một lòng tôn sùng đạo Phật
  Xuống chiếu truyền khuyên tập chép kinh
  Để lầu bát giác tôn vinh (1021)
  Đúc chuông, xây tháp, linh đình làm chay

  Với Bắc triều vua sai thông hiếu
  Nhà Tống phong Giao Chỉ quận vương
  Năm lăm tuổi thọ hưởng dương (1028)
  Hiệu là Thái Tổ, Thọ Lăng táng ngài

  Lý Công Uẩn , nhân thời mỡ vận
  Vốn là người khí tượng đế vương
  Song ưa nghe việc dị thường
  Nên chi bị lụy đoạn trường mà thôi

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nếu ai hỏi vì sao bé yêu màu tím
  Xin trả lời vì tím buồn tím hận tím cô đơn
  betixiu
  Chủ Trại Dzê  Posts: 143
  Joined: 01 Jan 2005

  Status: Offline
  Posted: Jan 15, 2005 - 01:13 PM

  LÝ THÁI TÔNG (1028 -1054)

  Lý Phật Mã vâng lời di chiếu
  Đến cấm thành mới hiểu ra rằng
  Ba em mai phục thân quân
  Giết mình để đoạt ngai vàng về tay

  Xác vua cha còn đây chưa liệm
  Sao ba em toan chiếm ngai vàng
  Đông Chinh, Thánh Dực, Võ Vương
  Rõ là cốt nhục tương tàn buồn thay

  Cuộc chính biến, ba tay vương tử
  Khiến triều đình phải xử cho nghiêm
  Có quan Phụng Hiểu điện tiền
  Rút gươm thẳng đến chém liền Võ Vương

  Lý Phật Mã trong cơn bối rối
  Lên ngôi vua hiệu đổi Thiên Thành
  Tôn cha, Thái Tổ thần danh
  Quốc tang bố cáo trong thành, ngoài biên

  Vua tha cho bọn em dấy loạn
  Lấy tình người đổi oán bằng ân
  Đem tiền, gạo phát cho dân
  Gọi là bố thí ngay lần lên ngôi

  Vua lại sai đặt ra thứ bậc
  Để trao quyền cho thật phân minh
  Lựa người tài giỏi nghề binh
  Phong làm Thượng Tướng giữ gìn quốc gia

  Vua lập ra bảy bà hoàng hậu
  Là một điều nhiên hậu không ai
  Sách phong thái tử truyền ngai
  Nhật Tôn hoàng tử được ngài ban cho

  Là một người nhân từ sáng suốt
  Lại hiểu thông thao lược kinh luân
  Sáu nghề lễ nhạc luật âm
  Ngự văn, thư số cũng trang anh tài

  Suốt một đời trên ngai hoàng đế
  Bước trường chinh tế thế đông, tây
  Ở ngôi hăm bảy năm đầy
  Tám lần chinh phạt dạn dày phong sương

  Đánh Trệ Nguyên chặn đường Tồn Phúc (1033)
  Phạt Chiêm Thành qui phục nhân tâm (1039)
  Dải dầu chín tháng hành quân
  Chém đầu Sạ Đẩu, giết gần vạn binh (1044)

  Vua xuống chiếu soạn thành bộ Luật
  Ghi rõ ràng cho thật phân minh
  Chia ra môn loại rành rành
  Đâu là dân luật, luật hình, luật quân

  Bộ Hình Thư được dân mong muốn (1042)
  Bởi vì là thích ứng mọi nơi
  Luật nghiêm lại hợp tình người
  Công bằng đúng lẽ thuận trời, an dân

  Tội gian dâm, tội đồ, hối lộ
  Soạn thành văn lý số rõ ràng
  Những ai làm việc lâu năm
  Mà không có lỗi được thăng chức liền

  Vua lại sai đóng thuyền cỡ lớn
  Hạ thủy đầu chiến hạm Vạn An (1034)
  Vinh Xuân, rồi chiếc Nhật Quang (1037)
  Thủy quân cũng đóng vài trăm tiểu thuyền (1043)

  Vua hạ lệnh đào kênh Đãn Nãi (1029)
  Rồi lại sai vét đãi Lẫm Kênh (1050)
  Đặt mốc, cắm biển đề tên
  Chỉ đường, hướng lối kế bên vệ đường

  Trạm Hoài Viễn để giường khách nghỉ
  Xây trên bờ bên mé Gia Lâm (1035)
  Tây Nhai mở chợ cho dân
  Trên sông Tộ Lịch bắt ngang chiếc cầu

  Lệ từ lâu, năm nào cũng thế
  Vua thân hành tế lễ Thần Nông
  Tịch điền ruộng đã cày xong
  Nêu gương thiên hạ dốc lòng làm ăn

  Vua lại dạy cung nhân dệt gấm (1040)
  Phát trống kho gấm Tống làm quà
  Từ đây sử dụng lụa nhà
  Trong dân sản xuất ; của ta, ta dùng

  Dạy Hoàn Vương chấp cung xét hỏi
  Việc kiện thưa xử tội rồi tâu
  Lại cho Thái tử coi chầu
  Để nghe chính sự ngõ hầu ngày sau (1054)

  Thuật dạy con bắt đầu như thế
  Cho muôn đời lấy để làm gương
  Tính vua đôi lúc bất thường
  Thích nghe sấm ký khoa trương việc mình

  Trong Cấm Thành buồn tình giải trí
  Lập đoàn ca nhạc kỷ trăm người
  Vào rừng Kha Lãm tìm voi
  Dựng chùa Diên Hựu, xây đài chứa Kinh (1049)

  Khắp đất nước thanh bình an lạc
  Vua là người trầm mặc tinh thông
  Tháng mười Giáp Ngọ, tiết đông (1054)
  Trường Xuân vua mất đau lòng con dân

  Là một người bội phần cơ trí
  Việc quốc gia chăm chỉ sớm hôm
  Tiếc rằng hay nói khoe khoang
  Là người khai sáng mối nguồn về sau

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nếu ai hỏi vì sao bé yêu màu tím
  Xin trả lời vì tím buồn tím hận tím cô đơn
  betixiu
  Chủ Trại Dzê  Posts: 143
  Joined: 01 Jan 2005

  Status: Offline
  Posted: Jan 15, 2005 - 01:19 PM

  LÝ THÁNH TÔNG (1054 - 1072) - ĐẠI VIỆT

  Được ngôi cao : Thái Tông Hoàng Đế
  Là Đông Cung thừa kế Nhật Tôn
  Một người tâm tính ôn tồn
  Thương dân, trọng việc lại còn lo xa

  Đổi quốc hiệu thành ra Đại Việt (1054)
  Lập lịch triều, kỷ yếu định danh
  Gọi tên : Long Thụy Thái Bình
  Sửa sang chính sự, dân tình an sinh

  Lập Văn Miếu , nặn hình Tứ Phối
  Những người hiền : Khổng Tử, Chu Công
  Bẩy hai trò giỏi thờ chung
  Là đất văn vật, tấn phong nhân tài

  Ngoài cấm thành xây đài cao nhất
  Đặt tên là Bảo tháp Báo Thiên (1054)
  Mươi hai tầng đứng dính liền
  Vươn cao chục trượng oai nghiêm vô cùng

  Gặp tiết đông lúc trời lạnh giá
  Thương người tù thiếu cả chiếu chăn
  Gian, ngay chưa biết tỏ tường
  Truyền cho ngục lại phát chăn để nằm (1055)

  Xót dân tình phải chăng không biết (1064)
  Nên nhiều khi làm việc lỡ lầm
  Xử người như với người thân
  Lấy điều khoan giảm gia ân cho người

  Dân thiếu ăn, đức trời thừa thiếu (1075)
  Tha thuế tô, một kiểu khuyến nông
  Vua, Quan, Dân, lính một lòng
  Giữ yên bờ cõi chẳng mòng riêng tây

  Năm Kỷ Hợi lựa ngày Bắc phạt (1059)
  Đánh Khâm Châu cả nước kinh hoàng
  Biểu dương lực lượng vài hôm
  Rồi cho triệt thoái truyền gom quân về

  Đánh nước Tàu thị uy cho biết
  Cũng bởi vì vua ghét Tống vương
  Phản phúc dối trá dị thường
  Nuốt lời binh viện đánh Nùng Trí Cao

  Đánh Chiêm Thành răn vua Phiên trấn
  Chúa Chămpa thất trận đầu hàng
  Thế cùng Chế Củ xin dâng
  Ba châu cắt đất xin nhường Thánh Tông

  Vua bằng lòng tha cho Chế Củ
  Cõi biên thùy uy vũ vang danh
  Thu về Địa Lý, Ma Linh (1069)
  Cùng châu Bố Chính trở thành đất ta

  Tuổi bốn mươi, sinh ra con nhỏ (1066)
  Vua rất mừng, trăm họ hân hoan
  Có người nối dõi ngai vàng
  Phong ngay thái tử , đăng quang sau này

  Lý Thánh Tông có tài văn học (1056)
  Làm minh văn cho đục trên bia
  Cung thương sáng tác nghề kia
  Phỏng theo nhạc khúc chẳng lìa âm Chiêm

  Tiếng trống Chiêm vô cùng hấp dẫn
  Điệu Pì dền khi bổng, lúc khoan
  Tám mươi điệu trống Kỳ Nằng
  Ri Nai khúc hát nhẹ nhàng vui thay

  Nhân một hôm gặp ngày xuân nhựt (1063)
  Dân hiếu kỳ nô nức tranh đua
  Nhân ngài đi vãn cảnh chùa
  Cố nhìn được mặt đức vua một lần

  Chỉ riêng một, giai nhân tuyệt sắc
  Không nhìn vua, nép mặt bên lan
  Khiến vua làm lạ vô vàn
  Vua cho võng kiệu để mang nàng về

  Tên Ỷ Lan cũng vì tích đó
  Là một người sắc sảo thông minh
  Thay vua việc nước điều hành
  Khi chồng sang đánh Chiêm Thành năm sau

  Lý Thánh Tông tài cao nhân hậu
  Coi việc dân , đạt thấu lẽ trời
  Cơ đồ gánh vác trên vai
  Bình Chiêm, phạt Tống trong ngoài vỗ yê

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nếu ai hỏi vì sao bé yêu màu tím
  Xin trả lời vì tím buồn tím hận tím cô đơn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group