Tình computer

 • chubanthan

  khoảng 2 10 năm trước
 • Gặp em trong lab hôm qua
  Giữa ngàn gái đẹp em là first choice
  Word perfect anh moi để tả
  Ventura phiêu lãng tình ta
  Tóc em là chuỗi data
  Răng em keyword mắt là screen
  Ông language hồn nhiên ngọt sớt
  từng lời em insert lòng anh
  Software em mặc màu xanh
  Từ nay em sẽ trở thành newfile
  Anh delete quên ngay tình cũ
  Chỉ còn em nữ chủ control
  Tên em anh nhớ anh bold
  Sẽ là keyword anh hold suốt đợi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group