Bà Ế Chồng

 • thangbe21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bà Ế Chồng

  Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ

  Bà ế chồng hét vào điện thoại.

  Rất tiếc, thưa bà

  Câu trả lời đáp lại

  Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.

  Ồ, không đâu.

  Bà cố cãi

  Tôi cần gọi đội cứu hỏa.

  Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group